Centrálny register zmlúv

Obec Dolné Vestenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rjčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
4. Február 2023
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve na byt č. 9 dom B
10/2023
0,00 € Obec Dolné Vestenice Peter Beník, Monika Beníková
4. Február 2023
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve na byt č. 18 dom E
11/2023
0,00 € Obec Dolné Vestenice Janka Marková
6. Február 2023
Nájomná zmluva
2/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Henrieta Kováčová
6. Február 2023
Nájomná zmluva na byt č.10 dom E
3/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Monika Šimurková
6. Február 2023
Zmluva o dielo
4/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Dušan Cvopa
6. Február 2023
Zmluva o dielo
5/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Vladimír Schnierer
6. Február 2023
Zmluva o dielo
6/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Arleta Putišková
9. Február 2023
Nájomná zmluva na byt
13/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Sanja Boroš
10. Február 2023
Hromadná licenčná zmluva
15/2023
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
10. Február 2023
Zmluva o vykonaní odborných prác
14/2023
0,00 € Oľga Zemanovičová, Komenského 346/21, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
17. Február 2023
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve na byt č.5 dom E
17/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Monika Eleková,
21. Február 2023
Nájomná zmluva na nájomný byt
19/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Roman Zvrškovec, Zlatica Segečová,
21. Február 2023
Nájomná zmluva na nájomný byt
20/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Ivan Navrkal a Zuzana Navrkalová
21. Február 2023
Hromadná licenčná zmluva
21/2023
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
23. Február 2023
Dodatok č.008 k Zmluve o dodávke plynu č. 9100096712
24/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
23. Február 2023
Dodatok č.008 k Zmluve o dodávke plynu č. 9100096721
25/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
23. Február 2023
Dodatok č.007 k Zmluve o dodávke plynu č. 9104968945
26/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
23. Február 2023
Dodatok č.008 k Zmluve o dodávke plynu č. 9100096502
27/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
23. Február 2023
Dodatok č.008 k Zmluve o dodávke plynu č. 9100096731
28/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice