Centrálny register zmlúv

Obec Dolné Vestenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2023
Dodatok č.007 k Zmluve o dodávke plynu č. 9104968945
26/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
23. Február 2023
Dodatok č.008 k Zmluve o dodávke plynu č. 9100096502
27/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
23. Február 2023
Dodatok č.008 k Zmluve o dodávke plynu č. 9100096731
28/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
23. Február 2023
Dodatok č.006 k Zmluve o dodávke plynu č. 9105281668
23/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
23. Február 2023
Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu č.9106342303
22/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
24. Február 2023
Dohoda č. 23/12/054/30 o poskytnutí finančného príspevku
29/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 97101 Prievidza Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
27. Február 2023
Nájomná zmluva na nájomný byt
30/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Jatoslav Pazdera,
1. Marec 2023
Dodatok č.1 k licenčnej zmluve č. 40280067
37/2023
0,00 € Softip a.s., Krasovského 14, 85101 Bratislava - mestská časť Pertžalka Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
7. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
38/2023
0,00 € Kinet s.r.o., 972 25 Diviaky nad Nitricou 201, Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
15. Marec 2023
zmluva o dielo
40/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Juraj Hagara
20. Marec 2023
zmluva o dielo
41/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Daniela Duchoňová
23. Marec 2023
zmluva o dielo
42/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Stanislav Rousek
23. Marec 2023
zmluva o dielo
43/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Pavel Kutliš
27. Marec 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
Dodatok k nájomnej zmluve
0,00 € Obec Dolné Vestenice Sivioni s.r.o.
27. Marec 2023
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
44/2023/D
0,00 € Sivioni s.r.o. Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
30. Marec 2023
Dodatok č.1 k dohode č. 22/12/010/36
45/2023/D
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 97101 Prievidza Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
30. Marec 2023
Dodatok č.1 k dohode č. 22/12/010/36
45/2023/D
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 97101 Prievidza Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
3. Apríl 2023
Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov
47/2023
0,00 € WEBY GROUP s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
4. Apríl 2023
Nájomná zmluva na nájomný byt
49/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Pavla Cielnická
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
50/2023
0,00 € JUDr.Lucia Lehmanová, Fr.Mojtu 43, 949 01 Nitra Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice