Centrálny register zmlúv

Obec Gemerská Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia.
2408984943
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Gemerská Ves
4. Máj 2023
Dohoda o spolupráci
§35 zákon č.131/2022
0,00 € VŠ Z a SP sv.Alžbety,n.o. Obec Gemerská Ves
20. Jún 2023
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci.
070/2023
0,00 € Východoslovenská OZV,s.r.o. Obec Gemerská Ves
20. Jún 2023
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci.
070/2023.
0,00 € Východoslovenská OZV,s.r.o. Obec Gemerská Ves
26. Jún 2023
D O H O D A Číslo: 23/30/054/1028 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
23/30/054/1028
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
14. Júl 2023
Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II.Fáza
1064/2021.
0,00 € Úrad vlády SR Obec Gemerská Ves
25. August 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
//
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Gemerská Ves
25. August 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
///
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Gemerská Ves
25. August 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
///.
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Gemerská Ves
10. Október 2023
Podpora pomáhajúcich profesíí
2023KGRPOP3ZŠPKBB147.
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Gemerská Ves
10. Október 2023
Podpora pomáhajúcich profesíí
2023KGRPOP3MŠPKPO077
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Gemerská Ves
23. Október 2023
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23/30/010/8
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
24. Október 2023
Darovacia zmluva
SITB-OO2-2023/001197-035
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Gemerská Ves
26. Október 2023
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
375DSC03
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Gemerská Ves
26. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A13664214.
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Gemerská Ves
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci
N20231013006
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Gemerská Ves
27. Október 2023
Zmluva o zriadení spoločného školského úradu
Zmluva zo dňa 08.07.2004
0,00 € Mesto Tornaľa Obec Gemerská Ves
27. Október 2023
Zmluva o zriadení spoločného školského úradu
Zmluva zo dňa 8.7.2004
0,00 € Mesto Tornaľa Obec Gemerská Ves
27. Október 2023
Dohoda o zabezpečení podnmienok vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb.
23/30/054/1666
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
27. Október 2023
Zmluva o zriadení spoločného školského úradu
Zmluva zo dňa 08.07.2004.
0,00 € Mesto Tornaľa Obec Gemerská Ves