Centrálny register zmlúv

Obec Gemerská Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Zmluva o zriadení spoločného školského úradu
Zmluva zo dňa 8.7.2004.
0,00 € Mesto Tornaľa Obec Gemerská Ves
14. November 2023
Dohoda o poskytovaní servisných služieb.
Dohoda
0,00 € Signum s.r.o. Obec Gemerská Ves
14. November 2023
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
23. November 2023
Zmluva o bežnom účte na dotácie
Zmluva o bežnom účte
0,00 € VÚB,a.s. Obec Gemerská Ves
24. November 2023
Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS Koncovým konzumentom prostred.certifikovaného integračného riešenia.
Dodatok k dohode
0,00 € webex.digital s. r. o. Obec Gemerská Ves
20. December 2023
Dodatok č.1 k zmluve
102302.
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Gemerská Ves
29. December 2023
Dohoda č. 23/30/054/2103
23/30/054/2103
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
2. Január 2024
Dodatok č.1
070/2023..
0,00 € Východoslovenská OZV,s.r.o. Obec Gemerská Ves
26. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 22 21 02 o nakladaní s komunálnym odpadom zber, preprava, zhodnotenie / zneškodnenie vytriedených zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená
222102.
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Gemerská Ves
26. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. 10 23 02
102302..
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Gemerská Ves
26. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 22 21 02 o nakladaní s komunálnym odpadom zber, preprava, zhodnotenie / zneškodnenie vytriedených zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená
222102
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Gemerská Ves
27. Február 2024
Mandátna zmluva
179/2024
0,00 € Občianske združenie BOVAP Obec Gemerská Ves
11. Júl 2022
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
556/2022
10,00 € Obec Gemerská Ves Stanislav Horváth
3. Február 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
100/2023
10,00 € Obec Gemerská Ves Alžbeta Seresová
3. Február 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
101/2023
10,00 € Obec Gemerská Ves Alžbeta Seresová
3. Február 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
102/2023
10,00 € Obec Gemerská Ves Alžbeta Seresová
7. Marec 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
188/2023
10,00 € Obec Gemerská Ves Ondrej Fertő
21. Apríl 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
294/2023
10,00 € Obec Gemerská Ves Mária Gálová
7. September 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
596/2023
10,00 € Obec Gemerská Ves Helena Vitková
8. September 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
601/2023
10,00 € Obec Gemerská Ves Judita Lázoková