Centrálny register zmlúv

Obec Gemerská Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. November 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
765/2023
10,00 € Obec Gemerská Ves Vlasta Lovašová
13. Február 2024
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
124/2024
10,00 € Obec Gemerská Ves Katarína Dorková
26. Apríl 2022
prenájom hrobového miesta
352/2022
15,00 € Obec Gemerská Ves Magdaléna Šerešová
13. Máj 2022
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
408/2022
15,00 € Obec Gemerská Ves Barnabáš Fertő
16. Jún 2022
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
478/2022
15,00 € Obec Gemerská Ves Jozef Lázok
3. Február 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
17/2023
15,00 € Obec Gemerská Ves Mária Fertőová
4. August 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
517/2023
15,00 € Obec Gemerská Ves Zlata Keresztešová
23. Október 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
621/2023
15,00 € Obec Gemerská Ves Mária Cselényiová
14. November 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
764/2023
15,00 € Obec Gemerská Ves Vlasta Lovašová
7. Február 2024
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
97/2024
15,00 € Obec Gemerská Ves Róbert Lacko
18. Máj 2022
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
409/2022
20,00 € Obec Gemerská Ves Zoltán Tamáš
15. August 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
542/2023
20,00 € Obec Gemerská Ves Veronika Lakatošová
23. Október 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
622/2023
20,00 € Obec Gemerská Ves Mária Cselényiová
30. Október 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
701/2023
20,00 € Obec Gemerská Ves Irena Ošavská
30. Október 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
702/2023
20,00 € Obec Gemerská Ves Irena Ošavská
7. November 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
741/2023
20,00 € Obec Gemerská Ves Katarína Tamášová
17. Január 2024
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
37/2024
20,00 € Obec Gemerská Ves Katarína Samková
27. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy
2409245718
31,20 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Gemerská Ves
19. Máj 2022
Dodatok č. 1
1/2022
33,00 € Ing. Ján Profant Obec Gemerská Ves
9. Jún 2022
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2408518024
59,28 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Gemerská Ves