Centrálny register zmlúv

Obec Gemerská Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Október 2022
Zmluva o dielo
6/2022
24 826,07 € DAMM HOUSE s.r.o. Obec Gemerská Ves
9. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve
102302
27 904,06 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Gemerská Ves
21. Október 2022
Zmluva o dielo
7/2022
32 880,24 € DAMM HOUSE s.r.o. Obec Gemerská Ves