Centrálny register zmlúv

Obec Gemerská Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2022
zmluva o výpožičke
2022
0,00 € Obec Gemerská Ves Obec Gemerská Ves
22. November 2022
Dohoda č.22/30/010/42
22/30/010/42
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
22. November 2022
Dohoda 22/30/012/21
22/30/012/21
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
22. November 2022
Dodatok č.1
22/30/054/500..
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
6. December 2022
O dodávke vody z verejného vodovodu
4220262297
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obec Gemerská Ves
6. December 2022
Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti.
22-30-054-500
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
13. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0139
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Gemerská Ves
13. December 2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať.
RA-SNCA/20195822
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Gemerská Ves
13. December 2022
Zmluva
RZ-SGE0925201515
0,00 € ENVI - PAK,a.s. Obec Gemerská Ves
4. Január 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
14701369
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Gemerská Ves
4. Január 2023
Dodatok k zmluve o pripojení -MIMO DOMÁCNOSŤ-odber plynu do 60tis.m3/rok
8000790221.
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Gemerská Ves
24. Marec 2023
Dodatok k zmluve o pripojení č.6123521647
6123521647.
0,00 € Tornalanet s. r. o. Obec Gemerská Ves
27. Apríl 2023
Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN
23/30/054/544
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
27. Apríl 2023
Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN
23/30/054/544.
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
3. Máj 2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia.
2408984943
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Gemerská Ves
4. Máj 2023
Dohoda o spolupráci
§35 zákon č.131/2022
0,00 € VŠ Z a SP sv.Alžbety,n.o. Obec Gemerská Ves
20. Jún 2023
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci.
070/2023
0,00 € Východoslovenská OZV,s.r.o. Obec Gemerská Ves
20. Jún 2023
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci.
070/2023.
0,00 € Východoslovenská OZV,s.r.o. Obec Gemerská Ves
26. Jún 2023
D O H O D A Číslo: 23/30/054/1028 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
23/30/054/1028
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
14. Júl 2023
Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II.Fáza
1064/2021.
0,00 € Úrad vlády SR Obec Gemerská Ves