Centrálny register zmlúv

Obec Gemerská Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Október 2022
Zmluva o dielo
7/2022
32 880,24 € DAMM HOUSE s.r.o. Obec Gemerská Ves
9. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve
102302
27 904,06 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Gemerská Ves
21. Október 2022
Zmluva o dielo
6/2022
24 826,07 € DAMM HOUSE s.r.o. Obec Gemerská Ves
25. Október 2023
Zmluva o dielo
2510
11 992,33 € E.L.A INVEST s.r.o. Obec Gemerská Ves
11. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-R013-512-008-005.
11 992,33 € VSP - Stredný Gemer Obec Gemerská Ves
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-R013-512-008-005
11 817,37 € VSP - Stredný Gemer Obec Gemerská Ves
18. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 1/05/2022
1/05/2022
7 601,09 € STAVART, s.r.o. Obec Gemerská Ves
3. Máj 2022
Zmluva č.72211 o poskytnutí dotácie
72211
7 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Gemerská Ves
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.
72313
7 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Gemerská Ves
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
72415
7 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Gemerská Ves
27. Apríl 2022
Zmluva o požičke
/
3 780,00 € Obec Gemerská Ves Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
26. Apríl 2022
externé riadenie projektu
04/2022/EPM
3 600,00 € INSUCCOR s.r.o Obec Gemerská Ves
3. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva číslo04/2022/EPM
3 600,00 € INSUCCOR s.r.o Obec Gemerská Ves
4. Júl 2022
Zmluva o dielo
52022
3 500,00 € ARCHEOLÓGIA ZEMPLÍN, s.r.o. Obec Gemerská Ves
26. Apríl 2022
Poskytnutie finančnej dotácie
Zmluva č.734/2022
2 800,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Gemerská Ves
29. November 2023
Zmluva o vykonaní auditu.
Zmluva o vykonaní auditu
2 532,00 € Gemer Audit, spol, s.r.o. Obec Gemerská Ves
26. Apríl 2022
Poskytnutie finančnej dotácie
Zmluva č.716/2022
2 000,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Gemerská Ves
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
14052024C
1 200,00 € Gemini Group s.r.o. Obec Gemerská Ves
26. Apríl 2022
stavebný dozor
4/2021
1 000,00 € CS - PROJEKT s.r.o. Obec Gemerská Ves
22. September 2022
Mandátna zmluva na zabezpečenie VO
192022
1 000,00 € Corvin & Fodor Consulting s.r.o. Obec Gemerská Ves