Centrálny register zmlúv

Mesto Detva

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2022
Neuvedené
126/2022
0,00 € Kaufland Slovenská republika v.o.s. MESTO DETVA
12. Apríl 2022
Neuvedené
135/2022
0,00 € Margaret s. r. o. MESTO DETVA
13. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
138/2022
0,00 € Arteska s. r. o. MESTO DETVA
19. Apríl 2022
Dodatok č.3
146/2022
0,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR MESTO DETVA
20. Apríl 2022
Dohoda o skončení "Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena"
147/2022
0,00 € Ing. Radovan Rapčan MESTO DETVA
20. Apríl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
148/2022
0,00 € Ing. Radovan Rapčan MESTO DETVA
27. Apríl 2022
Memorandum o spolupráci
156/2022
0,00 € Slovenský zväz cyklistiky MESTO DETVA
27. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
157/2022
0,00 € VALRENT s.r.o. MESTO DETVA
29. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
160/2022
0,00 € Ing. Michal Mrocek MESTO DETVA
5. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
166/2022
0,00 € TECHPO SLOVAKIA s.r.o. MESTO DETVA
6. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služby
169/2022
0,00 € Tv LocAll s.r.o. MESTO DETVA
13. Máj 2022
Neuvedené
187/2022
0,00 € Marek Vrťo MESTO DETVA
17. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí NFP
190/2022
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra MESTO DETVA
19. Máj 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
201/2022
0,00 € Mário Ostrihoň MESTO DETVA
19. Máj 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
202/2022
0,00 € Gappa s.r.o. MESTO DETVA
26. Máj 2022
Dodatok č.1 k zmluve
213/2022
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. MESTO DETVA
26. Máj 2022
Dohoda o zrušení vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
214/2022
0,00 € Slovenský pozemkový fond MESTO DETVA
26. Máj 2022
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služby
216/2022
0,00 € Slovanet, a. s. MESTO DETVA
24. Jún 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
247/2022
0,00 € Imrich Šufliarský MESTO DETVA
29. Jún 2022
Dodatok č.1 k zmluve o nájme NP
251/2022
0,00 € Rozvojová agentúra BBSK, n.o. MESTO DETVA