Centrálny register zmlúv

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2022
Stravovanie prostredníctvom papierových a elektronických stravných lístkov
98/2022
3,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
29. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/8/V
47/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
12. Júl 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/15/V
67/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
27. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/12/H
72/2022
5,00 € Anna Príbelská Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
31. August 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/20/V
82/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
7. Október 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/24/V
93/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
14. Október 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/28/V
97/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
11. November 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/30/V
105/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
2. December 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/32/V
108/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
4. Január 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/1/V
2/2023
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
14. Február 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/7/V
10/2023
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
6. Apríl 2022
Hrobové miesto B 211
35/2022
10,00 € Rastislav Miksai Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
19. Apríl 2022
Dodatok č.1/2022/3/H
41/2022
10,00 € Ing. Ján Havran Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
19. Apríl 2022
Dodatok č.1/2022/4/H
42/2022
10,00 € Ing. Ján Havran Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
19. Apríl 2022
Dodatok č.1/2022/5/H
43/2022
10,00 € Ing. Ján Havran Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
22. Apríl 2022
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb
45/2022
10,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
24. Máj 2022
Dodatok č.1/2022/9/H
56/2022
10,00 € Igor Kollárovič Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
19. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/11/H
70/2022
10,00 € Vladimír Horniak Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
27. August 2022
Nájomná zmluva k pozemku uzatvorená podľa § 663 a nasl. OZ č. 40/1964 Zb. v platnom znení
77/2022
10,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Hronský Beňadik, Pod Kláštorom 1, 966 53 Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/17/H
104/2022
10,00 € Iveta Šutá Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik