Centrálny register zmlúv

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Dodatok č. 2
23/2023
0,00 € Marek Szendrei Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
24. Marec 2023
Zmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č.2023/12/V
25/2023
0,00 € WWF Slovensko, občianske združenie, Medená 101/5, 811 02 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
5. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k dohode číslo 23/27/054/109
1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
24. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 22/27/010/067
37/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
25. Apríl 2023
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 39/2023
38/2023
0,00 € Kronospan, s.r.o., Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
12. Máj 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/16/V
45/2023
0,00 € Petra Nemcová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
2. Jún 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/19/V
53/2023
0,00 € Ing. Marcela Kollarovičová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
22. Jún 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/23/V
58/2023
0,00 € Monika Majerčíková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
19. Júl 2023
Memorandum o spolupráci medzi WWF Slovensko a Obcou Hronský Beňadik
61/2023
0,00 € WWF Slovensko, Medená 101/5, 811 02 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
17. August 2023
Zámenná zmluva č. 1/2023...
68/2023
0,00 € Ganna Mykhalchuk, Ľubomíra Bruncková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
25. August 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/32/V
71/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Farnosť Hronský Beňadik, Pod Kláštorom 1, 966 53 Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. September 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č. 2023/35/V
74/2023
0,00 € KORYTÁRI o.z., Hronská 106/38, 966 53 Hronský Beňadik - Psiare Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. September 2023
Darovacia zmluva č.p. SITB-OO2-2023/001197-056
76/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
14. September 2023
Zmluva č. GR2023030 o spolupráci pri realizácii aktivít v rozvoji cestovného ruchu
78/2023
0,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
21. September 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/38/V
80/2023
0,00 € Jana Prachárová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
2. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
84/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. Október 2023
Dohoda o zániku zmluvy
88/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
26. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1/2013 o zverení majetku obce do správy ZŠ s MŠ, Pod Kláštorom 158/52, Hronský Beňadik
92/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Pod Kláštorom 158/52, 966 53 Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
27. Október 2023
Dodatok č. 1 k dohode číslo 23/27/054/436 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
94/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. Trúchleho-Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
30. Október 2023
Dohoda č. 23/27/010/46
96/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik