Centrálny register zmlúv

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2022
Zmluva o umeleckej činnosti
78/2022
400,00 € Tobiáš Frajka Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
31. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
51/2023
400,00 € Klub slovenských turistov Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
11. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik
28/2024
400,00 € Klub slovenských turistov Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
19. September 2022
Zmluva o účinkovaní
86/2022
500,00 € Divadelný súbor HRON Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
11. Október 2023
Kúpna zmluva č. 2/2023
87/2023
500,00 € Marian Skokan Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
5. Február 2024
Zmluva o verejnej produkcii
8/2024
513,00 € Róbert Mrva, Poľná 840/25, 926 01 Sereď Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
5. Február 2024
Zmluva o verejnej produkcii
7/2024
564,00 € Rastislav Rosinský, Kútovská 15/3, 971 01 Prievidza Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
29. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
64/2022
600,00 € Karol Bandzi Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
2. Január 2024
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb
1/2024
600,00 € EP Protect, s. r. o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
5. Február 2024
Zmluva o verejnej produkcii
6/2024
623,00 € Ing. Pavel Peschl, Laca Novomeského 64, 902 01 Pezinok Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
23. Február 2024
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik
12/2024
700,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
30. August 2022
Zmluva o spoluorganizovaní podujatia č. GR2022033
79/2022
850,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
1. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka
13/2023
850,00 € Ekologické a inovačné centrum o. z., 1. mája 393/58, 920 41 Leopoldov Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
5. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik
49/2022
900,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
16/2023
900,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
10. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
17/2023
900,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
7. Marec 2024
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik
15/2024
900,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
15. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 1/2024
18/2024
940,00 € Valéria Srnková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
31. August 2022
Darovacia zmluva
81/2022
1 000,00 € Knauf Insulation, s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
9. Máj 2022
Zmluva č. 1422 611
51/2022
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik