Centrálny register zmlúv

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
64/2022
600,00 € Karol Bandzi Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
2. Január 2024
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb
1/2024
600,00 € EP Protect, s. r. o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
5. Február 2024
Zmluva o verejnej produkcii
6/2024
623,00 € Ing. Pavel Peschl, Laca Novomeského 64, 902 01 Pezinok Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
23. Február 2024
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik
12/2024
700,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
30. August 2022
Zmluva o spoluorganizovaní podujatia č. GR2022033
79/2022
850,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
1. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka
13/2023
850,00 € Ekologické a inovačné centrum o. z., 1. mája 393/58, 920 41 Leopoldov Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
5. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik
49/2022
900,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
16/2023
900,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
10. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
17/2023
900,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
7. Marec 2024
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik
15/2024
900,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
15. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 1/2024
18/2024
940,00 € Valéria Srnková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
31. August 2022
Darovacia zmluva
81/2022
1 000,00 € Knauf Insulation, s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
9. Máj 2022
Zmluva č. 1422 611
51/2022
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
2. Máj 2023
Zmluva č. 1423 637 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 OZ
40/2023
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
22. Marec 2024
Zmluva č. 1424 618 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
21/2024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarne ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
18. Máj 2023
Zmluva č. 417/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
48/2023
1 915,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
30. Jún 2022
Poistná zmluva - poistenie majetku
65/2022
2 082,43 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
2. Marec 2023
Zmluva o umeleckom výkone uzatvorená podľa § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, podľa § 631, zákona č. 40/1964 Zb. OZ, § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 513/1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisov
14/2023
2 600,00 € Vlastimil Baran - POTAX, Budatínska 79, 851 06 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
23. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Úprava ZŠ na zläčenie prevádzky ZŠsMŠ a rekonštrukcia obecnej budovy pre potreby výdaja stravy
39-D1/2023
3 273,85 € Kašjarovci, s.r.o. Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
6. Máj 2022
Zmluva č. 1018/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
50/2022
3 535,00 € Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, zastúpený: Ing. Ján Lunter Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik