Centrálny register zmlúv

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
Zmluva o dodávke plynu 01.11.2023 - 31.10.2025
98/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
102/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
28. November 2023
Dodatok č. 1 K zmluve č. 2/2021/Hronský Beňadik
105/2023
0,00 € OPATRÍME VÁS n.o., Hviezdoslavova 475/3, 971 01 Prievidza Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
12. December 2023
Zmluva o bezplatnom užívaní pozemku
111/2023
0,00 € Dušan Maslen Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
28. December 2023
Dodatok č. 3 Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011230
117/2023
0,00 € Waste transport, a.s. Mochovce 1, 935 32 Kalná nad Hronom Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
11. Január 2024
Zamestnávateľská zmluva
3/2024
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s., Hodžovo námestie 3, P. O. BOX 59, 850 05 Bratislava 55 Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
22. Január 2024
Zamestnávateľská zmluva doplnkové dôchodkové sporenie
5/2024
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s., Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
21. Február 2024
Príloha č. 1 k Zmluve č. SZH0806201508
11/2024
0,00 € ENVI - PAK, a.s. Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
11. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č. 2024/11/V
29/2024
0,00 € WWFSlovensko, občianske združenie, Medená 101/5, 81102 Bratislava - Staré Mesto Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
26. Apríl 2024
Dodatok č. 1 K zmluve č. 1/2024 Hronský Beňadik
35/2024
0,00 € OPATRÍME VÁS n.o., Hviezdoslavova 475/3, 971 01 Prievidza Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
26. Apríl 2022
Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu
46/2022
1,00 € Packeta Slovakia s.r.o.,Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
17. Október 2022
Stravovanie prostredníctvom papierových a elektronických stravných lístkov
98/2022
3,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
29. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/8/V
47/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
12. Júl 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/15/V
67/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
27. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/12/H
72/2022
5,00 € Anna Príbelská Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
31. August 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/20/V
82/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
7. Október 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/24/V
93/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
14. Október 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/28/V
97/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
11. November 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/30/V
105/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
2. December 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/32/V
108/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik