Centrálny register zmlúv

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/7/V
10/2023
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
20. Marec 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/10/V
19/2023
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
12. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/13/V
29/2023
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/7/H
47/2023
5,00 € Eva Štiglincová Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
6. Apríl 2022
Hrobové miesto B 211
35/2022
10,00 € Rastislav Miksai Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
19. Apríl 2022
Dodatok č.1/2022/3/H
41/2022
10,00 € Ing. Ján Havran Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
19. Apríl 2022
Dodatok č.1/2022/4/H
42/2022
10,00 € Ing. Ján Havran Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
19. Apríl 2022
Dodatok č.1/2022/5/H
43/2022
10,00 € Ing. Ján Havran Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
22. Apríl 2022
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb
45/2022
10,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
24. Máj 2022
Dodatok č.1/2022/9/H
56/2022
10,00 € Igor Kollárovič Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
19. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/11/H
70/2022
10,00 € Vladimír Horniak Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
27. August 2022
Nájomná zmluva k pozemku uzatvorená podľa § 663 a nasl. OZ č. 40/1964 Zb. v platnom znení
77/2022
10,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Hronský Beňadik, Pod Kláštorom 1, 966 53 Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/17/H
104/2022
10,00 € Iveta Šutá Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/1/H
8/2023
10,00 € Anna Gregušová Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
14. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/3/H
11/2023
10,00 € Anna Tökölyová Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
4. Apríl 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Poistná zmluva
27/2023
10,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
18. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/5/H
32/2023
10,00 € Anna Valkovičová Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/6/H
46/2023
10,00 € Adriana Repiská Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
19. Máj 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/17/V
49/2023
10,00 € Anpek Optix s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
9. Jún 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/20/V
54/2023
10,00 € Anpek Optix s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik