Centrálny register zmlúv

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/15/H
83/2022
20,00 € PaedDr.,PhD. Mária Kundriková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/16/H
103/2022
20,00 € Iveta Šutá Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/2/H
9/2023
20,00 € Anna Gregušová Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
12. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/7/V
39/2022
25,00 € Jaroslav Bokník Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
9. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/6/H
38/2022
28,00 € Mária Bandziová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/8/H
57/2022
28,00 € Martina Bánská Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
15. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/13/H
75/2022
28,00 € RNDr. Anna Florovičová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
18. August 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/19/V
76/2022
28,00 € Ľubica Kosmályová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
4. Október 2022
Dodatok č.1/2022/11/H
92/2022
28,00 € Eva Köntöšová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
12. December 2022
Dodatok č.1/2022/10/H
110/2022
28,00 € Albína Majerová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
15. Jún 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/13/V
61/2022
30,00 € Judita Vávrová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
12. December 2022
Dodatok č.1/2022/12/H
111/2022
30,00 € Jozef Konečný Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
28. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o odvoze a spracovaní BIO odpadu č. 86/2020
120/2022
30,00 € Obec Brehy, 968 01 Brehy č. 117 Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
20. December 2022
Zmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č.2022/34/V
118/2022
31,50 € Samuel Ráchela Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
19. Október 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/29/V
99/2022
33,50 € Radovan Jantulík RADO +, Revolučná 2270/7, 024 04 Kysucké Nové Mesto Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
30. September 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/24/V
90/2022
40,00 € Ján Ciglian Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
27. December 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/35/V
119/2022
40,00 € Karol Szendrei Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
14. December 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/33/V
113/2022
45,00 € Pavel Richter Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. Január 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/2/V
3/2023
50,00 € Mgr. Terézia Baršváryová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
23. Január 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/4/V
5/2023
50,00 € NelaShop, s.r.o. Partizánska 442/85, 949 11 Nitra Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik