Centrálny register zmlúv

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/24/V
60/2023
10,00 € Anpek Optix s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. August 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK č. 2023/28/V
66/2023
10,00 € ANPEK OPTIX s.r.o. Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
28. September 2023
Poistná zmluva
82/2023
10,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
26. Október 2023
Kúpna zmluva č. 4/2023
93/2023
10,00 € Jozef Príbelský Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
7. November 2023
Zmluva o nájme pozemku č. 1/2023
100/2023
10,00 € Katarína Palušková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
15. November 2023
Zmluva o výpožičke priestorov č. 2023/40/V
101/2023
10,00 € ANPEK OPTIX s.r.o. Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
18. December 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK č. 2023/44/V
114/2023
10,00 € ANPEK OPTIX s.r.o. Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
12. Január 2024
Zmluva o výpožičke priestorov DK č. 2024/1/V
4/2024
10,00 € ANPEK OPTIX s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
9. Február 2024
Zmluva o výpožičke priestorov DK č. 2024/2/V
9/2024
10,00 € ANPEK OPTIX s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
18. Marec 2024
Zmluva o výpožičke priestorov DK č. 2024/6/V
19/2024
10,00 € ANPEK OPTIX s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
2. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2022
48/2022
12,15 € MUDr. Miloš Hrnčiar, Cintorínska 114/34, 968 01 Nová Baňa Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
22. December 2023
Zmluva č. 1/2024/Hronský Beňadik o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služ
116/2023
12,60 € OPATRÍME VÁS n.o., Hviezdoslavova 475/3, 971 01 Prievidza Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
24. Máj 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/10/V
54/2022
14,00 € Lám Šúri, Banská Hodruša 389, 966 61 Hodruša - Hámre Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
30. September 2022
Zmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č.2022/23/V
89/2022
14,00 € Alžbeta Holosová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. Január 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/3/V
4/2023
14,00 € Ing. Lenka Lopúchová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
20. December 2022
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Poistná zmluva
116/2022
15,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/8/H
64/2023
15,00 € Eva Predmeská Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
8. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/10/H
110/2023
15,00 € Vladimír Bratko Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
25. Marec 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu - poistná zmluva
23/2024
15,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
4. Jún 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/12/V
60/2022
18,00 € Katarína Valachyová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik