Centrálny register zmlúv

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Jún 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/14/V
62/2022
18,00 € Peter Tőkőly Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
15. Júl 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/16/V
69/2022
18,00 € Božena Bratková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
11. August 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/17/V
73/2022
18,00 € Ján Švolík
12. August 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/18/V
74/2022
18,00 € Jozef Gonda Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/14/H
84/2022
18,00 € Ing. Daniela Švolíková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
14. September 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/21/V
85/2022
18,00 € Marián Belica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
19. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/7/H
40/2022
20,00 € Katarína Rožníková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
19. Apríl 2022
Dodatok č.1/2022/6/H
44/2022
20,00 € Ing. Ján Havran Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
16. Máj 2022
Dodatok č.1/2022/7/H
53/2022
20,00 € Jolana Ciglianová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
24. Máj 2022
Dodatok č.1/2022/8/H
55/2022
20,00 € Igor Kollárovič Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/9/H
58/2022
20,00 € Jozef Meszároš Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/10/H
68/2022
20,00 € Roman Štosel Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
6. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/15/H
83/2022
20,00 € PaedDr.,PhD. Mária Kundriková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/16/H
103/2022
20,00 € Iveta Šutá Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/2/H
9/2023
20,00 € Anna Gregušová Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
3. Máj 2023
Dodatok k NZ č.1/2023/1/H
43/2023
20,00 € Ing. Peter Lehoczký Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
30. November 2023
Dodatok č.1/2023/3/H k NZ za užívanie hrobového miesta
107/2023
20,00 € Vanda Povinská Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
27. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2024/2/H
13/2024
20,00 € Mgr. Natalia Guseva Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
12. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/7/V
39/2022
25,00 € Jaroslav Bokník Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/14/V
30/2023
25,00 € Valéria Libáriková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik