Centrálny register zmlúv

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Júl 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/25/V
62/2023
40,00 € Magdaléna Trusková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. August 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK č. 2023/27/V
65/2023
40,00 € Judita Vávrová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
14. August 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/29/V
67/2023
40,00 € Valéria Srnková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
18. August 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/30/V
69/2023
40,00 € Ing. František Kováč Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
25. August 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/33/V
72/2023
40,00 € Iveta Belicová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
14. September 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/37/V
77/2023
40,00 € Michal Šamo Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
25. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/9/H
91/2023
40,00 € MUDr. Zuzana Bozalková Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
5. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2024/1/H
2/2024
40,00 € Ing. Marián Kabina Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
5. Marec 2024
Dodatok č.1/2024/1/H k NZ za užívanie hrobového miesta
14/2024
40,00 € Eva Kopčová Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
2. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
83/2023
43,00 € Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
14. December 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/33/V
113/2022
45,00 € Pavel Richter Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. Január 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/2/V
3/2023
50,00 € Mgr. Terézia Baršváryová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
23. Január 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/4/V
5/2023
50,00 € NelaShop, s.r.o. Partizánska 442/85, 949 11 Nitra Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
7. Marec 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/8/V
15/2023
50,00 € NelaShop, s.r.o. Partizánska 442/85, 949 11 Nitra Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
24. August 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/31/V
70/2023
50,00 € Ľubica Šmátralová - ESTIM, Jesenského 1111/5, 926 01 Sereď Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
2. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve číslo 4/2019/ZM
1/2023
52,42 € ARRIVA NITRA, a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
27. Január 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/6/V
7/2023
55,00 € Mária Šamová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve číslo 4/2019/ZM
109/2023
55,94 € ARRIVA NITRA, a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
9. Jún 2023
Zmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č.2023/21/V
55/2023
60,00 € Ľuboš Majerský Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
16. Jún 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/22/V
56/2023
60,00 € Vladimíra Baraňaiová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik