Centrálny register zmlúv

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/8/V
47/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
12. Júl 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/15/V
67/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
27. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/12/H
72/2022
5,00 € Anna Príbelská Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
31. August 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/20/V
82/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
7. Október 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/24/V
93/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
14. Október 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/28/V
97/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
11. November 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/30/V
105/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
2. December 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/32/V
108/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
4. Január 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/1/V
2/2023
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
14. Február 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/7/V
10/2023
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
20. Marec 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/10/V
19/2023
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
12. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/13/V
29/2023
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/7/H
47/2023
5,00 € Eva Štiglincová Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
17. Október 2022
Stravovanie prostredníctvom papierových a elektronických stravných lístkov
98/2022
3,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
26. Apríl 2022
Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu
46/2022
1,00 € Packeta Slovakia s.r.o.,Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
5. Apríl 2022
výpožička sály s využitím kuchyne bez varenia
34/2022
0,00 € Ing. Lenka Lopúchová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
6. Apríl 2022
zabezpečenie distribúcie elektriny
36/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
12. Máj 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/9/V
52/2022
0,00 € Ing. Martin Luky Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
17. Jún 2022
Protokol č. 00652/2022-OV-0250060/22-00
63/2022
0,00 € Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
26. Júl 2022
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-564-108/2022
71/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik