Centrálny register zmlúv

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2022
výpožička sály s využitím kuchyne bez varenia
34/2022
0,00 € Ing. Lenka Lopúchová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
6. Apríl 2022
zabezpečenie distribúcie elektriny
36/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
12. Máj 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/9/V
52/2022
0,00 € Ing. Martin Luky Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
17. Jún 2022
Protokol č. 00652/2022-OV-0250060/22-00
63/2022
0,00 € Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
26. Júl 2022
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-564-108/2022
71/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
19. September 2022
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe
87/2022
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Bani Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
23. September 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/22/V
88/2022
0,00 € Vladimíra Baraňaiová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. Október 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/27/V
95/2022
0,00 € Mária Budová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. Október 2022
Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníckeho práva
96/2022
0,00 € Roľnícke družstvo Tekovské Nemce, 96653 Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
2. November 2022
Zmluva o prevádzkovaní kanalizácie a jej častí a správe bytového fondu
102/2022
0,00 € ZH Servis s.r.o. Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
25. November 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/31/V
107/2022
0,00 € Ing. Elena Kováčová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
9. December 2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20195824
109/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 917 02 Trnava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
12. December 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-BB-VO-407-108/2022
112/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
20. December 2022
Dohoda č. 22/27/012/51
115/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
20. December 2022
Dohoda č. 22/27/010/67
114/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
20. December 2022
Dodatok č. 2 Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011230
117/2022
0,00 € Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
27. Január 2023
Zmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č.2023/5/V
6/2023
0,00 € Michal Fabiankovič Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
21. Február 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
12/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
17. Marec 2023
Zmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č.2023/9/V
18/2023
0,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Hronský Beňadik, sídlo 966 53 Hronský Beňadik - Psiare Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
23. Marec 2023
Dodatok č. 4
24/2023
0,00 € Oľga Šimková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik