Centrálny register zmlúv

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2023
Úprava ZŠ na zlúčenie prevádzky ZŠsMŠ a rekonštrukcia obecnej budovy pre potreby výdaja stravy
39/2023
42 461,84 € Kašjarovci, s.r.o. Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
3. Október 2022
Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov WiFi pre teba v obci Hronský Beňadik
91/2022
14 990,00 € OSTV s.r.o., Cirmánska 632/4, 949 05 Nitra Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
14. Apríl 2023
Dohoda č. GR2023007 o spolupráci
31/2023
12 000,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
50/2023
12 000,00 € Andrea Kosecová, Hajnáčka 211, 980 33 Hajnáčka Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
1. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 1/2022
66/2022
10 000,00 € Erika Kovácsová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v rámci Priamej podpory 2023
33/2023
6 000,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava I Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
9. Apríl 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik
37/2022
3 800,00 € Futbalový klub Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
6. Máj 2022
Zmluva č. 1018/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
50/2022
3 535,00 € Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, zastúpený: Ing. Ján Lunter Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
2. Marec 2023
Zmluva o umeleckom výkone uzatvorená podľa § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, podľa § 631, zákona č. 40/1964 Zb. OZ, § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 513/1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisov
14/2023
2 600,00 € Vlastimil Baran - POTAX, Budatínska 79, 851 06 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
30. Jún 2022
Poistná zmluva - poistenie majetku
65/2022
2 082,43 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
18. Máj 2023
Zmluva č. 417/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
48/2023
1 915,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
9. Máj 2022
Zmluva č. 1422 611
51/2022
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
2. Máj 2023
Zmluva č. 1423 637 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 OZ
40/2023
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
31. August 2022
Darovacia zmluva
81/2022
1 000,00 € Knauf Insulation, s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
5. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik
49/2022
900,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
16/2023
900,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
10. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
17/2023
900,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
30. August 2022
Zmluva o spoluorganizovaní podujatia č. GR2022033
79/2022
850,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
1. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka
13/2023
850,00 € Ekologické a inovačné centrum o. z., 1. mája 393/58, 920 41 Leopoldov Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
29. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
64/2022
600,00 € Karol Bandzi Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik