Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. September 2022
týmto dodatkom sa mení Cena za výstup čb a Cena za výstup color
z2045g - Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb číslo 01032015
120,00 € TOPICO s.r.o. Kremnica
7. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2408g - Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2010/00434
120,00 € Peter Novák Kremnica
29. December 2023
zmena finančných podmienok
z2432g - Dodatok č. 1
115,00 € BENSOL s.r.o. Kremnica
29. Apríl 2022
dočasné užívanie priestorov č. 139, výmera 21,92 m2, č. 140, výmera 15,40 m2 v budove zdravotníckeho a sociálneho zariadenia na LV č. 1388, k.ú. Kremnica súp. číslo 49 na Dolnej ulici v Kremnici
z1864g - Zmluva č. 02/05/2022 o nájme nebytového priestoru
111,49 € SkyMaps, s.r.o. Kremnica
9. November 2023
nebytové priestory č. 323, 324, 325 ,326, 329 - celková výmera 66,85 m2 Budova polikliniky, Dolná ulica, Kremnica
z2338g - Zmluva č. 02/10/2023 o nájme nebytového priestoru
110,95 € Kremienok s.r.o. Kremnica
7. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2409g - Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2011/01227
105,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov VERABAPO Kremnica
14. December 2023
zmena čl. 5 výška a splatnosť nájomného
z2418g - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/19
103,00 € Jozef Čerňanský a manželka Anna Kremnica
11. Apríl 2022
zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena spočívajúce v práve umiestnenia podzemných vedení vodovodu a splaškovej kanalizácie stavby
z1860g - Zmluva o zriadení vecného bremena
100,00 € Vypra, spol. s.r.o. Kremnica
8. September 2022
týmto dodatkom sa mení Cena za výstup čb a Cena za výstup color
z2046g Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb číslo 14112016
100,00 € TOPICO s.r.o. Kremnica
14. December 2022
dodávka elektrickej energie napojením na domovú prípojku za účelom prevádzky troch bodov verejného osvetlenia 100,00 Eur + aktuálna spotreba v sume podľa cenníka
z2096g - Dohoda o pripojení verejného osvetlenia
100,00 € Ján Chovan Kremnica
14. Jún 2023
poskytnutie sponzorského príspevku na zakúpenie AED defibrilátora pre MsPolíciu v Kremnici
z2235g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
100,00 € Penzion Barbakan, s.r.o. Kremnica
4. Júl 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2253g - Dodatok č. 1 k NZ č. OSMM 2021/00804
100,00 € Bc. Rudolf Hadida Kremnica
23. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2360g - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2001/00171
100,00 € Angela Námešná Kremnica
21. Máj 2024
poskytnutie dotácie
z2530g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 14/2024
100,00 € Rodičovské združenie pri ZUŠ J.L.Bellu Kremnica
7. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2406g - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM/1674/99
97,00 € Miloš Pastorok Kremnica
17. Jún 2022
prenájom časti pozemku p.č. CKN 3201, právna parcela č. EKN 2473 s výmerou 48 m2
z2009g - Nájomná zmluva č. OSMM 2022/00068
96,00 € Pavlína Páchniková Kremnica
7. Február 2024
zmena čl. 5 Výška a splatnosť nájomného
z2445g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2022/00739
93,00 € Dalibor Schmidt Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2385g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2011/01305
92,00 € Marián Mališ Kremnica
4. Január 2024
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2434g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2020/00658
90,00 € Peter Vojtko Kremnica
23. Marec 2023
zmena čl 5 Výška a splatnosť nájomného
z2154g - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. OEaPA 2003/01482
88,00 € Ján Béreš a Jarmila Bérešová Kremnica