Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Apríl 2022
zmena čl. 4 - doba nájmu zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z1858g - Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme pozemkov č. OSMM 54/0103 zo dňa 25.04.2001
69,00 € REHWALD, s.r.o. Kremnica
30. Október 2023
zmena čl. 5 - Výška a splatnosť nájomného
z2335g - Dodatok č. 1 k Dohode č. 1052/93 zo dňa 07.06.1993
66,00 € Ing. Peter Barborjak Kremnica
28. November 2023
zmena čl. 2 - výška a splatnosť nájomného
z2371g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2007/01732
66,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov "Pivovar" Kremnica
28. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2363g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2016/01654
65,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov "Na Rembíze" Kremnica
7. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2407g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2013/01095
63,00 € Miloš Pastorok Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2383g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00563/3/2
62,00 € Bc. Milan Slezák Kremnica
7. Február 2024
zmena čl. 5 Výška a splatnosť nájomného
z2444g -Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2022/00740
61,00 € Martin Schmidt Kremnica
6. Február 2023
MT Samsung Galaxy A13 black
z2123g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb A21500814
60,80 € Orange Slovensko, a.s. Kremnica
16. August 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2300g - Dodatok č. 1 k NZ č. OSMM 2015/00666/2
57,00 € Ing. Jozef Hôra a manželka Mgr. Júlia Hôrová Kremnica
31. Máj 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2218g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2017/00681
56,00 € Dušan Debnárik Kremnica
14. Jún 2023
poskytnutie sponzorského príspevku na zakúpenie AED defibrilátora pre MsPolíciu v Kremnici
z2233g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
50,00 € Mgr. Roman Brhlík Kremnica
14. Jún 2023
poskytnutie sponzorského príspevku na zakúpenie AED defibrilátora pre MsPolíciu v Kremnici
z2236g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
50,00 € VOX7, s.r.o. Kremnica
14. Jún 2023
poskytnutie sponzorského príspevku na zakúpenie AED defibrilátora pre MsPolíciu v Kremnici
z2237g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
50,00 € Ing. Lenka Reichlová Kremnica
19. Júl 2023
Zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2279g - Dodatok č. 2 k Zmluve o dočasnom užívaní pozemku č. EO 531/96
48,00 € Rudolf Gáži a Jozef Chlapeček Kremnica
25. Január 2023
pripojenie do distribučnej sústavy
z2116g - Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
47,34 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Kremnica
6. Február 2023
poskytnutie služieb uvedených podrobne v čl. 1 Predmet dodatku
z2125g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb A14964188
46,55 € Orange Slovensko, a.s. Kremnica
23. Marec 2023
zmena čl. 5 - Výška a splatnosť nájomného
z2155g - dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OEaPA 2004/00563
45,00 € Soňa Bagárová Kremnica
17. Apríl 2023
zmena čl. 5 - Výška a splatnosť nájomného
z2165g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. EO 1968/94
45,00 € Marian Baka Kremnica
18. Máj 2023
zmena čl. 5 - Výška a splatnosť nájomného
z2207g - Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00824/2
45,00 € Albín Dunček Kremnica
27. Jún 2023
zmena čl. 5 - Výška a splatnosť nájomného
z2243g - Dodatok č. 2 k NZ č. 2010/00740
45,00 € Mgr. Roman Brhlík Kremnica