Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2368g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 1880/99
43,00 € Mária Lakyová Kremnica
16. August 2023
zmena čl. 5 - Výška a splatnosť nájomného
z2296g - Dodatok č. 4 k NZ č. OEaPA 2005/01541
42,00 € Viliam Kuracina Kremnica
14. Júl 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2269g - Dodatok č. 2 k NZ č. OSMM 2021/00589
41,00 € Michal Chovan a manž. Monika Kremnica
27. Október 2023
prenájom nebytového priestoru č. 318 v budove zdravotníckeho a sociálneho zariadenia vo výmere 24,4 m2
z2329g - Zmluva č. 01/10/2023 o nájme nebytového priestoru
40,50 € MUDr. Jana Draženská Kremnica
18. Apríl 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2167g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/0119
40,00 € Boris Buček Kremnica
28. Apríl 2023
zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z2176g - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. OEaPA 2003/01676 zo dňa 02.02.2004
40,00 € JUDr. Ján Belička Kremnica
23. Máj 2023
zmena čl. 5 Výška a splatnosť nájomného
z2208g - Dodatok č. 1 NZ č. OSMM 2022/00627
39,00 € Radovan Ertl Kremnica
19. Júl 2023
Zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2278g - Dodatok č 1 k NZ č. OSMM 2017/00891/1
39,00 € Peter Kružic Kremnica
13. Máj 2024
prenájom časti pozemku p.č. CKN 1152/1 (EKN 2297/20) s výmerou 101,7 m
z2516g - Nájomná zmluva č. OSMM 2024/00070
39,00 € Milan Lieskovec Kremnica
1. Jún 2022
prenájom časti pozemku p.č. CKN 1215 s výmerou 135 m2
z2001g - Nájomná zmluva č. OSMM 2022/00739
38,75 € Dalibor Schmidt Kremnica
7. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2411g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2017/00543
38,00 € Ing. Ján Mišík Kremnica
27. Jún 2023
zmena čl. 5 - Výška a splatnosť nájomného
z2242g - Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 160/0008/20
37,00 € Jarmila Grendárová Kremnica
23. November 2022
skončenie nájmu Nájomnej zmluvy č. OSMM 2021/00846
z2084g - Dohoda o skončení nájmu
36,75 € Ing. Marian Kováč Kremnica
25. August 2022
prenájom časti pozemku p. č. CKN 1169/1 s výmerou 163,53 m2 a časť s výmerou 16,47 m2, t. j. spolu 180 m2
z2043g-Nájomná zmluva č.OSMM 2022/00626
36,21 € Jozef Schnierer Kremnica
11. Apríl 2022
vyjadrenie BBRSC/01423/2022
z1861g - Dohoda o cene č. 86220025
36,00 € Banskobystrická regionálna správa ciest Kremnica
14. Marec 2023
Zmeny čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2142g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. EO 894/94 zo dňa 01.08.1994
36,00 € Roman Béreš Kremnica
14. Júl 2023
Zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2268g - Dodatok č. 2 k NZ č. OSMM 2010/01258
36,00 € Mgr. Daniel Kianička, PhD. Kremnica
16. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2353g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2014/01439
35,00 € Jozef Šimkovič Kremnica
24. Júl 2023
odovzdanie starého vozidla ZH174BI
z2283g - Kúpna zmluva
34,20 € ŽP EKO QELET, a.s. Kremnica
23. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2355g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2012/00668
34,00 € Anton Obrcian Kremnica