Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2023
zmena čl. 5 Výška a splatnosť nájomného
z2208g - Dodatok č. 1 NZ č. OSMM 2022/00627
39,00 € Radovan Ertl Kremnica
19. Júl 2023
Zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2278g - Dodatok č 1 k NZ č. OSMM 2017/00891/1
39,00 € Peter Kružic Kremnica
13. Máj 2024
prenájom časti pozemku p.č. CKN 1152/1 (EKN 2297/20) s výmerou 101,7 m
z2516g - Nájomná zmluva č. OSMM 2024/00070
39,00 € Milan Lieskovec Kremnica
1. Jún 2022
prenájom časti pozemku p.č. CKN 1215 s výmerou 135 m2
z2001g - Nájomná zmluva č. OSMM 2022/00739
38,75 € Dalibor Schmidt Kremnica
7. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2411g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2017/00543
38,00 € Ing. Ján Mišík Kremnica
27. Jún 2023
zmena čl. 5 - Výška a splatnosť nájomného
z2242g - Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 160/0008/20
37,00 € Jarmila Grendárová Kremnica
23. November 2022
skončenie nájmu Nájomnej zmluvy č. OSMM 2021/00846
z2084g - Dohoda o skončení nájmu
36,75 € Ing. Marian Kováč Kremnica
25. August 2022
prenájom časti pozemku p. č. CKN 1169/1 s výmerou 163,53 m2 a časť s výmerou 16,47 m2, t. j. spolu 180 m2
z2043g-Nájomná zmluva č.OSMM 2022/00626
36,21 € Jozef Schnierer Kremnica
11. Apríl 2022
vyjadrenie BBRSC/01423/2022
z1861g - Dohoda o cene č. 86220025
36,00 € Banskobystrická regionálna správa ciest Kremnica
14. Marec 2023
Zmeny čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2142g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. EO 894/94 zo dňa 01.08.1994
36,00 € Roman Béreš Kremnica
14. Júl 2023
Zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2268g - Dodatok č. 2 k NZ č. OSMM 2010/01258
36,00 € Mgr. Daniel Kianička, PhD. Kremnica
16. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2353g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2014/01439
35,00 € Jozef Šimkovič Kremnica
24. Júl 2023
odovzdanie starého vozidla ZH174BI
z2283g - Kúpna zmluva
34,20 € ŽP EKO QELET, a.s. Kremnica
23. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2355g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2012/00668
34,00 € Anton Obrcian Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2391g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2018/00742
34,00 € Gabriel Schmidt Kremnica
18. Apríl 2023
zmena čl. 5 - Výška a splatnosť nájomného
z2168g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č.
33,00 € Viola Briatková Kremnica
24. Júl 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2284g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/8
33,00 € Miroslav Kováčik a manželka Jolana Kremnica
16. August 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2301g - Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/3
33,00 € Marian Hanák a manželka Alena Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2388g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 00776
32,00 € Ivana Uhrínová Kremnica
16. November 2023
zriadenie vecného bremena na časť pozemku p.č. EKN 3255/1, k.ú. Kremnica po realizácii stavby s názvom: 15087 - Kremnica - Skalka - Rozšírenie NNK, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na pozemku uloženie elektroene
z2346g - Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
31,61 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Kremnica