Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2226g - Dodatok č. 2 k NZ č. OSMM 2007/00711
31,00 € Anna Faltýnková Kremnica
20. Marec 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2148g - Dodatok č. 1k Nájomnej zmluva č. OSMM 2015/00778
30,00 € Miroslav Bielesch a manželka Jana Bieleschová Kremnica
31. Máj 2023
zmena čl. 5 - Výška a splatnosť nájomného
z2219g - Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2011/00506
30,00 € Anna Čerňanská Kremnica
7. Jún 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2227g - Dodatok č. 3 k NZ OSMM 2011/00506/1
30,00 € Jarmila Dragúňová Kremnica
7. Jún 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2229g - Dodatok č. 1 k NZ č. OSMM 2020/00010
30,00 € Ľuboš Ciglan Kremnica
10. Júl 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2257g - Dodatok č. 1 k NZ č. OSMM 2015/00850
30,00 € Jozef Gretsch Kremnica
16. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2348g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2017/00701
30,00 € Dušan Valky Kremnica
28. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2367g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2010/00601
30,00 € Ján Néger Kremnica
6. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2396g - Dodatok č. 1 k NZ č. OSMM 2022/00624
30,00 € Ján Rosenzweig a manž. MUDr. Mária Rosenzweigová Kremnica
7. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2405g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2013/00065
30,00 € Mgr. Miroslava Surmová Kremnica
8. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2415g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00670/1
30,00 € Jana Kraková Kremnica
14. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2421g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2021/00621
30,00 € Igor Šturza Kremnica
19. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2426g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2022/01009
30,00 € Renáta Schnierer Kremnica
14. Júl 2022
prenájom časti pozemku par.č. CKN 1169/1 s výmerou 259,70 m2 a časť s výmerou 12,40 m2
z2029g - Nájomná zmluva č OSMM 2022/00623
29,99 € Miroslav Bais Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2387g - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 1274/98
29,00 € Igor Mecele Kremnica
17. Júl 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2271g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2013/00541
28,00 € Milan Hrabovský a manželka Ľubica, rod. Bačová; Katarína Gwerder Kremnica
16. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného Dodatok č. 2 sa mení nájomca: pôvodný nájomca: Andrej Párička nový nájomca: Mgr. Jarmila Páričková
z2351g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2013/00058
28,00 € Mgr. Jarmila Páričková Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2386g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. EO 975/91/95
28,00 € Igor Mecele Kremnica
6. Február 2023
Predmet dodatku je podrobne určený v čl. 1 Predmet dodatku
z2121g -Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A21497441
27,00 € Orange Slovensko, a.s. Kremnica
6. Február 2023
poskytovanie verejne dostupných služieb uvedených v zmluve
z2124g - Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A21497441
27,00 € Orange Slovensko, a.s. Kremnica