Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2023
poskytovanie verejne dostupných služieb uvedených v predmete dodatku zmluvy
z2124g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb A21497441
27,00 € Orange Slovensko, a.s. Kremnica
27. Jún 2023
zmena čl. 5 - Výška a splatnosť nájomného
z2248g - Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 172/99
27,00 € Norbert Havra Kremnica
27. Jún 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2247g - Dodatok č. 1 k NZ č. OSMM 2020/00668/1
27,00 € Miroslav Haranza Kremnica
19. Júl 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2277g - Dodatok č. 1 k NZ č. OSMM 2017/00891/2
27,00 € Peter Kružic Kremnica
23. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2358g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2009/00380
27,00 € Marek Prokein Kremnica
28. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2365g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2019/00256
27,00 € Milan Lieskovec Kremnica
28. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2370g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2017/00269
27,00 € Vlastníci bytov, spoločných častí a zariadení bytového domu č. súp. 96/60, 62, 64 v Kremnici Kremnica
7. Jún 2023
prenájom nebytového priestoru Ul. Dolná, Kremnica LV.č 1388, výmera 22,5 m2 - tetovacie štúdio
z2223g - Zmluva č. 01/07.2023 o nájme nebytového priestoru
26,76 € Miroslav Kapsdorfer Kremnica
19. Apríl 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2173g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2007/00712
26,00 € Viera Broschová Kremnica
18. Máj 2022
úrazové poistenie
z1992g - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb poistná zmluva č. 5190054873
25,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance group Kremnica
16. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2352g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2021/00428
25,00 € Monika Medlová Kremnica
16. Máj 2023
zmena čl. 5 - Výška a splatnosť nájomného
z2188g - Dodatok č. 1 k NZ č. OSMM 2019/00479
24,00 € Magda Debnárová Kremnica
27. Jún 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2244g - dodatok č. 2 k NZ č. OEaPA 2008/01045
24,00 € Mgr. Vladimír Gorbunov a manželka Mgr. Ema Gorbunovová Kremnica
16. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2347g - Dodatok č 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2020/00011
24,00 € Miroslav Palík Kremnica
23. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2357g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00786
24,00 € Zuzana Štulrajterová Kremnica
16. Máj 2024
prenájom časti pozemku parc.číslo CKN 28 s výmerou 159 m2
z2518g - Nájomná zmluva č. OSMM 2024/00063
24,00 € SVB MAREK Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2384g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00563/3/1
23,00 € Bc. Milan Slezák Kremnica
11. December 2023
úrazové poistenie
z2417g - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších obecných služieb č. 5190064841
22,75 € Komunálna poisťovňa a.s., VIG Kremnica
6. Február 2023
poskytovanie verejne dostupných služieb v zmysle zmluvy
z2122g - Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A21500814
22,00 € Orange Slovensko, a.s. Kremnica
27. Jún 2023
zmena čl. 5 Výška a splatnosť nájomného
z2245g - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemkov č. OSMM 2002/00447
22,00 € Peter Greguss Kremnica