Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2024
zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného zmena čl. 3 - účel nájmu
z2552g - Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2007/01732
16,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov "Pivovar" Kremnica
20. Júl 2022
prenájom časti pozemku p.č. CKN 1152/1, právna parcela č. EKN 2297/20 s výmerou 73,4 m2 a časť s výmerou 6,9 m2, t.j. spolu 80,3 m2
z2033g - Nájomná zmluva č. OSMM 2022/00776
15,27 € Ivana Uhrínová Kremnica
19. Apríl 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2174g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č .OSMM 2013/00795
15,00 € Viera Broschová Kremnica
27. Jún 2023
zmena čl. 5 - Výška a splatnosť nájomného
z2246g - Dodatok č. 1 k NZ č. OSMM 2020/00668/2
15,00 € Miroslav Haranza Kremnica
16. August 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2299g - Dodatok č. 2 k NZ č. OSMM 2010/00515
15,00 € Ing. Jozef Hôra Kremnica
29. September 2023
zmena zmluvnej strany: Ing. Peter Mihál, Ul. M. Dulu 4929/26, Martin-Priekopa zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2313g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/10
15,00 € František Mihál a manželka Helena Kremnica
23. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2359g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2012/00654
15,00 € Ján Prokein s manželkou Kremnica
14. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2419g - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 139/99
15,00 € Mgr. Hana Zlatošová Kremnica
15. Marec 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2143g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00624/2
14,00 € Anna Adamecová Kremnica
16. Marec 2023
Zmena čl. 5 - Výška a splatnosť nájomného
z2147g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2021/01016
14,00 € Miroslav Bielesch Kremnica
7. Jún 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2224g - Dodatok č. 1 k NZ č. OSMM 2013/00508
14,00 € Anna Faltýnková Kremnica
13. Júl 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2261g - Dodatok č. 2 k NZ č. OSMM 2008/01111
14,00 € Eva Hromadová Kremnica
7. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2410g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2022/00302
14,00 € Dušan Zaťkovský Kremnica
8. Apríl 2024
nájom časti pozemku p.č. CKN 1124 s výmerou 90 m2
z2500g - Nájomná zmluva č. OSMM 2024/00047
14,00 € Juraj Hrmo Kremnica
3. Apríl 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2160g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2008/01588 zo dňa 10.03.2023
13,00 € Ing. Vladimír Bajan Kremnica
10. Júl 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2258g - Dodatok č. 1 k NZ č. OSMM 2013/01463
13,00 € Jozef Daxner - TEMPO Kremnica
5. Máj 2023
zmena - čl. 5 Výska a splatnosť nájomného
z2178g- Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2010/00051 zo dňa 05.03.2010
12,00 € Jana Dávidíková Kremnica
28. Júl 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2285g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2013/00656
12,00 € Emil Kňažko Kremnica
16. August 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2297g - Dodatok č. 1 k NZ č. OSMM 2016/00490
12,00 € Viliam Kuracina a manželka Eva Kuracinová Kremnica
2. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2336g - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. OEaPA 2008/01332
12,00 € Eva Kúdelová Kremnica