Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2022
poskytnutie dotácie - Ferálne mačky - zdravé a pod kontrolou - skúsme spoločne riešiť tento problém
z2019g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 23/2022
500,00 € OZ Pes a mačka v ohrození Kremnica
30. September 2022
poskytnutie dotácie - Folk v záhrade
z2061g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 32/2022
500,00 € OZ Zlaté líšky Kremnica
16. Máj 2023
poskytnutie dotácie - Horský cyklomaratón 2023
z2190g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EOI 16/2023
500,00 € TJ Biela stopa Kremnica Kremnica
16. Máj 2023
poskytnutie dotácie - Run and walk 2023
z2191g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 17/2023
500,00 € TJ Biela stopa Kremnica Kremnica
16. Máj 2023
poskytnutie dotácie - Aktualizácia knižničného fondu
z2193g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 03/2023
500,00 € Knižnica Jána Kollára Kremnica
27. Október 2022
prenájom pozemkov p.č. CKN 510/1, CKN 510/2, CKN 511/4 a CKN 511/1 s výmerou spolu 719 m2 , k.ú. Turčianske Teplice
z2073g - Nájomná zmluva č. OSMM 2022/00847
497,75 € Správa Národného parku Veľká Fatra Kremnica
11. Máj 2022
poskytnutie dotácie - Kolkáreň - elektrická energia rok 2022
z1880g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 11/2022 zo dňa 05.05.2022
420,00 € TJ Kremnica Kremnica
16. Máj 2023
poskytnutie dotácie - Kolkáreň elektrická energia pre rok 2023
z2201g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 12/2023
404,00 € TJ Kremnica Kremnica
11. Máj 2022
poskytnutie dotácie - Nákup kníh
z1877g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 5/2022 zo dňa 05.05.2022
400,00 € Knižnica Jána Kollára Kremnica
7. Júl 2022
poskytnutie dotácie - Kreatívna knižnica
z2017g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 22/2022
400,00 € Knižnica Jána Kollára Kremnica
7. Júl 2022
poskytnutie dotácie - Kremnický letný eRko tábor pre deti 3. - 9. ročníka ZŠ
z2024g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 20/2022
400,00 € Farnosť Kremnica, Rímskokatolícka cirkev sv. Františka z Assisi Kremnica
8. Júl 2022
poskytnutie dotácie - Detský letný biblický tábor pre deti a dorast
z2027g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 19/2022
400,00 € Cirkervný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kremnica Kremnica
8. Júl 2022
poskytnutie dotácie - Renaissance fest Kremnica 2022
z2025g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 21/2022
400,00 € Radoslav Gajdoš - GAFAB Kremnica
30. September 2022
poskytnutie dotácie - Kremnický ples 2023
z2058g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 31/2022
400,00 € OZ Ananásová armáda Kremnica
23. Máj 2023
poskytnutie dotácie - náklady na energie
z2209g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 15/2023
400,00 € Športový klub tenisu Kremnica
31. Máj 2022
prenájom nebytových priestorov podľa čl. 1 zmluvy bod 2 v budove súp.č. 1063 na Štefánikovom námestí v Kremnici o celkovej výmere 331,60 m2
z1996g - Zmluva č. 01/06/2022 o nájme nebytového priestoru
394,41 € RINGBURGER, s.r.o. Kremnica
7. Júl 2022
poskytnutie dotácie - Memoriál MUDr. Kazimíra Kvietka - Majstrovstvá okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica
z2021g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 30/2022
360,00 € Šachový klub Postoj.sk Kremnica
20. Február 2024
Fotovoltika v rámci stavebnej akcie Prestavba existujúcej stavby na bytový dom
z2480g - Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy č. 4300151534 - ZoP
356,88 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Kremnica
7. Júl 2022
poskytnutie dotácie - reprezentácia mesta v kolárskej súťaži
z2018g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 27/2022
350,00 € TJ Kremnica Kremnica
20. December 2022
Zechenterov dom - kultúrne a komunitné centrum Zechenter - práce naviac - Dodatok k projektu PO, Dodatok / revízia ZTI, Úprava a doplnenie rozpočtu, termín plnenia 21.12.2022. doplnenie bodu 5.5 - cena za splnenie predmetu dodatku
z2099g - Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
300,00 € Totalstudio s.r.o. Kremnica