Centrálny register zmlúv

Mesto Bytča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2022
Zmluva o dielo
INE_023/2022
0,00 € VOICES, s.r.o. Mesto Bytča
6. Apríl 2022
DODATOK K ZMLUVE O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA
DODATOK_005/2022
0,00 € Divadlo komédie, občianske združenie Mesto Bytča
8. Apríl 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
DOD_023/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Mesto Bytča
11. Apríl 2022
Dohoda o náhrade majetkovej ujmy
DOH_002/2022
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Bytča
11. Apríl 2022
Zmluva o dielo
DLO_002/2022
0,00 € MIPE Invest, s.r.o. Mesto Bytča
19. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu
NB 012/2022
0,00 € Blažena Lalinská Mesto Bytča
19. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu
NB 013/2022
0,00 € Peter Holáš Mesto Bytča
19. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu
NB 014/2022
0,00 € Pavel Lörinc Mesto Bytča
19. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu
NB 015/2022
0,00 € Emília Sedláková Mesto Bytča
20. Apríl 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme
NN_001/2022
0,00 € Tonada, s.r.o. Mesto Bytča
21. Apríl 2022
Mandátna zmluva Bytča ZaD 6 2022-6
INK_1/2022
0,00 € Urbion sk, s. r. o. Mesto Bytča
26. Apríl 2022
Kúpna zmluva
KUPA_001/2022
0,00 € VSH BY, s.r.o. Mesto Bytča
26. Apríl 2022
Kúpna zmluva
KUPA_002/2022
0,00 € VSH BY, s.r.o. Mesto Bytča
28. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
INE_025/2022
0,00 € Stredná odborná škola Mesto Bytča
28. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí grantu č. 046/22_MA
GR_004/2022
0,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Mesto Bytča
29. Apríl 2022
Nájomná zmluva
NP_001/2022
0,00 € K&L TRADE, s.r.o. Mesto Bytča
2. Máj 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
INE_026/2022
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Bytča
5. Máj 2022
Zmluva o balíkovom účte
INE_027/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Mesto Bytča
5. Máj 2022
Nájomná zmluva
NP_002/2022
0,00 € Mgr. Linda Hulínová Mesto Bytča
5. Máj 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Domu kultúry
NN_002/2022
0,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Bytča Mesto Bytča