Centrálny register zmlúv

Obec Fačkov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2022
Mandátna zmluva č. 01/2022
21/2022
0,00 € Ing. Adriana Orgánusová Obec Fačkov
13. Apríl 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 01. júna 2010
23/2022
0,00 € Mesto Rajec Obec Fačkov
10. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
28/2022
0,00 € Enviro ways, s.r.o. Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 1/2022/B240/1
29/2022
0,00 € Ivana Jakubská Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 2/2022/B240/2
30/2022
0,00 € Lívia Hollá Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 3/2022/B240/3
31/2022
0,00 € Mária Galiová Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 4/2022/B240/4
32/2022
0,00 € Marta Varhaníková Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 5/2022/B240/5
33/2022
0,00 € Patrik Čerňanec Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 6/2022/B240/6
34/2022
0,00 € Daniel Vranko Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 7/2022/B262/1
35/2022
0,00 € Emília Hollá Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 8/2022/B262/2
36/2022
0,00 € Katarína Zúbková Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 9/2022/B262/3
37/2022
0,00 € Alena Čerňancová Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 10/2022/B262/4
38/2022
0,00 € Peter Babčan Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 11/2022/B262/5
39/2022
0,00 € Marta Géczyová Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 12/2022/B262/6
40/2022
0,00 € Emília Gazdíková Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 13/2022/B262/7
41/2022
0,00 € Tatiana Ondrušová Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 14/2022/B262/8
42/2022
0,00 € Nikola Ďurišová Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 15/2022/B262/9
43/2022
0,00 € Věra Duda Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 16/2022/B262/10
44/2022
0,00 € Martina Juríčková Obec Fačkov
10. August 2022
Dodatok č.5 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 01. júna 2010
52/2022
0,00 € Mesto Rajec Obec Fačkov