Centrálny register zmlúv

Obec Fačkov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2021-68/BQD9
48/2022
167 644,88 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Fačkov
16. Jún 2023
Rámcová zmluva č. 1/2023 o zbere a preprave komunálneho odpadu
33/2023
47 781,22 € FM-Trans SK, s.r.o., registrovaný sociálny podnik Obec Fačkov
1. Júl 2022
Dodatok č.2: Zmluva o dielo č. 1/2020
50/2022
40 926,78 € BTI, s.r.o. Obec Fačkov
12. Apríl 2022
Zmluva o termínovanom úvere č. 421/2022/UZ
20/2022
38 929,67 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Fačkov
11. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 1/2022
45/2022
36 359,41 € Anna Augustínová AA Staviteľ Obec Fačkov
9. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
45/2023
18 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Fačkov
4. Apríl 2022
Zmluva o dodaní tovarov
Zmluva zo dňa 31.03. 2022
15 000,00 € NITRANET, s.r.o. Obec Fačkov
16. November 2023
Kúpna zmluva
75/2023
9 250,00 € Marián Záň Obec Fačkov
23. Máj 2023
Zmluva o Dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie č. 26/2023
26/2023
5 300,00 € Ing. Ivana Majčinová - PROJEKTIM Obec Fačkov
7. Február 2023
Kúpna zmluva
7/2023
4 380,10 € Mária Smutná, Jaroslav Osika, Jozef Úradník, Vladimír Gabaj, Miroslav Zúbek, Zdenek Čmelo, Alojzia Vríčanová, Anna Bliznáková, Alexandre Čmelo, Miroslav Čerňanec, Jozef Čerňanec Obec Fačkov
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
13/2023
4 127,99 € Nadácia Spoločne pre región Obec Fačkov
21. September 2023
Kúpna zmluva
44/2023
3 799,20 € Marek Vríčan Obec Fačkov
5. Máj 2022
Zmluva č. 322 0448
27/2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Fačkov
3. Máj 2023
ZMLUVA č. 323 0459 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
15/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Fačkov
26. Marec 2024
Zmluva č. 324 0465 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
14/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Fačkov
7. Jún 2023
Zámenná zmluva
30/2023
2 002,05 € Ivan Hollý, Jana Hollá Ďurišová Obec Fačkov
22. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu č. MO23_004
34/2023
2 000,00 € Nadácia Pontis Obec Fačkov
19. Máj 2023
Kúpna zmluva
25/2023
1 853,70 € Ľubomír Hollý, Beata Bittó Obec Fačkov
7. Apríl 2022
Kúpna zmluva
zo dňa 06.04.2022
1 750,60 € Bc. Beata Bittó Obec Fačkov
12. Apríl 2022
Kúpna zmluva
19/2022
1 750,60 € Bc. Beata Bittó Obec Fačkov