Centrálny register zmlúv

Obec Fačkov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
79/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Fačkov
5. December 2023
Darovacia zmluva
80/2023
1 228,66 € Nadácia Spoločne pre región Obec Fačkov
29. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/18/4/2023
18,00 € Obec Fačkov Jozef Bazala
22. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečovaní posudkovej činnosti zo dňa 13.10.2009
78/2023
25,00 € MUDr. Juraj Kováčik Obec Fačkov
20. November 2023
Zmluva o výpožičke zariadenia č. 10226525
77/2023
0,00 € Kofola a.s. Obec Fačkov
20. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/52/17/2023
6,00 € Obec Fačkov Alojzia Betinská
20. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/70/4/2023
6,00 € Obec Fačkov Alojzia Betinská
20. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/22/3/2023
12,00 € Obec Fačkov Alojzia Betinská
20. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/22/2/2023
12,00 € Obec Fačkov Alojzia Betinská
20. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/19/8/2023
12,00 € Obec Fačkov Štefan Janiga
20. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/22/4/2023
12,00 € Obec Fačkov Daniel Rakyta
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť
76/2023
100,00 € ZO SZV Vojtecha Križana Rajec Obec Fačkov
16. November 2023
Kúpna zmluva
75/2023
9 250,00 € Marián Záň Obec Fačkov
15. November 2023
Dohoda č. 23/25/010/90
74/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Fačkov
15. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/52/11/2023
6,00 € Obec Fačkov Anna Bliznáková
14. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/16/2/2023
12,00 € Obec Fačkov Jozefa Mróziková
9. November 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202310-TZ-0028
73/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Fačkov
9. November 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202310-TZ-0023
72/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Fačkov
9. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/17/1/2023
18,00 € Obec Fačkov Cecília Haláčová
8. November 2023
Sponzorská zmluva
71/2023
300,00 € Spoločenstvo vlastníkov pasienkových a lesných pozemkov Fačkov, pozemkové spoločenstvo Obec Fačkov