Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 34/2007/2022/P
34/2007/2022/P
28,00 € Milada Hauerová Mesto Rajecké Teplice
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 39/2007/2022/P
39/2007/2022/P
28,00 € František Černobila Mesto Rajecké Teplice
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 42/2007/2022/P
42/2007/2022/P
28,00 € Miroslav Kasman Mesto Rajecké Teplice
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 43/2007/2022/P
43/2007/2022/P
28,00 € Miroslav Kasman Mesto Rajecké Teplice
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 44/2007/2022/P
44/2007/2022/P
28,00 € Dušan Piala Mesto Rajecké Teplice
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 452007/2022/P
45/2007/2022/P
28,00 € Dušan Piala Mesto Rajecké Teplice
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 102/2007/2022/P
102/2007/2022/P
28,00 € Jana Pialová Mesto Rajecké Teplice
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 150/2007/2022/RT
150/2007/2022/RT
28,00 € Juraj Englart Mesto Rajecké Teplice
15. Február 2023
Nájomná zmluva č. 17/2007/2022/P
17/2007/2022/P
28,00 € Františka Gabčíková Mesto Rajecké Teplice
15. Február 2023
Nájomná zmluva č. 89/2007/2022/P
89/2007/2022/P
28,00 € Daniela Isteníková Mesto Rajecké Teplice
27. Február 2023
Nájomná zmluva č. 59/2007/2022/RT
57/2007/2002/RT
28,00 € Jozefa Kasmanová Mesto Rajecké Teplice
27. Február 2023
Nájomná zmluva č. 60/2007/2022/RT
60/2007/2022/RT
28,00 € Ing. Jana Comorková Mesto Rajecké Teplice
27. Február 2023
Nájomná zmluva č. 174/2007/2022/RT
174/2007/2022/RT
28,00 € Vladimír Sandanus Mesto Rajecké Teplice
8. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 97/2007/2022/RT
97/2007/2022/RT
28,00 € Agnesa Šujanská Mesto Rajecké Teplice
23. Marec 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 7/2008/RT zo dňa 14.01.2008
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 7/2008/RT zo dňa 14.01.2008
28,00 € Katarína Drusková Mesto Rajecké Teplice
30. Marec 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 117/2007/2022/RT
117/2007/2022/RT
28,00 € Jozef Obermajer Mesto Rajecké Teplice
4. Apríl 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 28/2007/2022/P
28/2007/2022/P
28,00 € Rastislav Knapec Mesto Rajecké Teplice
14. Apríl 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 27/2007/2022/P
27/2007/2022/P
28,00 € Peter Ziman Mesto Rajecké Teplice
20. Apríl 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 17/2008/2023/P
17/2008/2023/P
28,00 € Jaroslav Knapec Mesto Rajecké Teplice
4. Máj 2023
DODATOK č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 30/2008/RT
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 30/2008/RT
28,00 € Mária Kováčiková Mesto Rajecké Teplice