Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 62/2007/RT
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 62/2007/RT
28,00 € Irena Czánová Mesto Rajecké Teplice
4. Máj 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 172/2007/RT
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 172/2007/RT
28,00 € Mgr. Katarína Hollá Mesto Rajecké Teplice
17. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 44/2007/2022/RT
44/2007/2022/RT
28,00 € Boris Smieško Mesto Rajecké Teplice
17. Máj 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 109/2007/P zo dňa 20.12.2007
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 109/2007/P
28,00 € Jozef Knapec Mesto Rajecké Teplice
17. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 3/2008/2023/RT
3/2008/2023/RT
28,00 € Pavol Šramo Mesto Rajecké Teplice
23. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 140/2007/2022/RT
140/2007/2022/RT
28,00 € Ambróz Hájnik Mesto Rajecké Teplice
6. Jún 2023
DODATOK č.: 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 10/2008/P zo dňa 23.01.2008
DODATOK č.: 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 10/2008/P
28,00 € Emília Brezániová Mesto Rajecké Teplice
6. Jún 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 33/2008/2023/RT
33/2008/2023/RT
28,00 € Edita Záňová Mesto Rajecké Teplice
6. Jún 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 104/2007/2022/P
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 104/2007/2022/P
28,00 € Rudolf Piala Mesto Rajecké Teplice
6. Jún 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 176/2007/2022/RT
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 176/2007/2022/RT
28,00 € Štefan Smatanský Mesto Rajecké Teplice
12. Jún 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 65/2007/RT zo dňa 29.10.2007
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 65/2007/RT
28,00 € Ivan Židek Mesto Rajecké Teplice
12. Jún 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 66/2007/RT zo dňa 29.10.2007
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 66/2007/RT
28,00 € Adela Žideková Mesto Rajecké Teplice
12. Jún 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 69/2007/P zo dňa 06.12.2007
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 69/2007/P
28,00 € Milan Brodňan Mesto Rajecké Teplice
14. Jún 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 91/2007/RT
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 91/2007/RT
28,00 € Anna Brezániová Mesto Rajecké Teplice
27. Jún 2023
DODATOK č.: 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 127/2007/RT zo dňa 19.11.2007
DODATOK č.: 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 127/2007/RT zo dňa 19.11.2007
28,00 € Ing. Zuzana Igondová Mesto Rajecké Teplice
12. Júl 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 123/2007/RT
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 123/2007/RT
28,00 € Jana Koššová Mesto Rajecké Teplice
3. August 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 37/2008/RT zo dňa 22.07.2008
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 37/2008/RT zo dňa 22.07.2008
28,00 € Marta Ščepková Mesto Rajecké Teplice
3. August 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 181/2007/2022/RT
181/2007/2022/RT
28,00 € Vladimír Böhme Mesto Rajecké Teplice
15. August 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 6/2008/RT zo dňa 14.01.2008
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 6/2008/RT
28,00 € Anna Pekarová Mesto Rajecké Teplice
25. September 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 43/2008/RT zo dňa 11.09.2008
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 43/2008/RT
28,00 € Viera Haššová Mesto Rajecké Teplice