Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 151/2007/2022/RT
151/2007/2022/RT
0,00 € Juraj Englart Mesto Rajecké Teplice
6. Február 2023
Zmluva č. 39/2022 o uzavretí budúcej Zmluvy o zriadení vecného bremena
39/2022
0,00 € RK GASTRO s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
7. Február 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202212-ZoP-0438
6/2023/PRE
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Rajecké Teplice
7. Február 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202212-ZoP-0445
7/2023/PRE
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Rajecké Teplice
24. Február 2023
Dohoda o zrušení Dodatku č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 8/2022/PRI
Dohoda o zrušení Dodatku č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 8/2022/PRI
0,00 € Erpos spol. s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
27. Február 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Mesto Rajecké Teplice
1. Marec 2023
Rámcová dohoda č. 14/2023/PRE
14/2023/PRE
0,00 € KOEXIMPO, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
1. Marec 2023
Rámcová dohoda č. 13/2023/PRE
13/2023/PRE
0,00 € Ján Remenec Mesto Rajecké Teplice
6. Marec 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č.16/2023/PRE
16/2023/PRE
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Rajecké Teplice
10. Marec 2023
DODATOK Č. 5 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV
DODATOK Č. 5 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV
0,00 € NATUR - PACK, a.s. Mesto Rajecké Teplice
20. Marec 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č.21/2023/PRE
21/2023/PRE
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Rajecké Teplice
4. Apríl 2023
DODATOK Č. 5 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV
DODATOK Č. 5 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV zo dňa 30.06.2016
0,00 € NATUR-PACK, a.s., Mesto Rajecké Teplice
27. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru číslo: 26/2023/MAJ
26/2023/MAJ
0,00 € Dana Janísková Mesto Rajecké Teplice
28. Apríl 2023
Zmluva o bežnom účte č.29/2023/PRI
29/2023/PRI
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Mesto Rajecké Teplice
28. Apríl 2023
Zmluva o bežnom účte č. 30/2023/PRI
30/2023/PRI
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s Mesto Rajecké Teplice
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 44/2023/PRI
44/2023/PRI
0,00 € EM CARD, a.s. Mesto Rajecké Teplice
15. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PLATENIA PARKOVNÉHO PROSTREDNÍCTVOM SMS A PLATOBNÝCH KARIET
45/2023/PRI
0,00 € MobileTech, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
14. Jún 2023
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia č. 60/2023/PRE
60/2023/PRE
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Mesto Rajecké Teplice
16. Jún 2023
Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely
64/2023/PRI
0,00 € Mgr. Gabriela Stranianková Mesto Rajecké Teplice
25. Júl 2023
Dohoda k zmluve č. 9/2021/M
Dohoda k zmluve č. 9/2021/M
0,00 € Rybárik s.r.o. Mesto Rajecké Teplice