Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2023
Zmluva č. 100/2023/PRI
100/2023/PRI
0,00 € EURO Dotácie s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
26. Júl 2023
SPONZORSKÁ ZMLUVA č. 99/2023/PRI
SPONZORSKÁ ZMLUVA č. 99/2023/PRI
0,00 € Compact - Gas, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
18. September 2023
111/2023/PRI ZMLUVA O ZRIADENÍ PRÁVA VECNÉHO BREMENA
111/2023/PRI
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Rajecké Teplice
22. September 2023
112/2023/PRI Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
112/2023/PRI
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Mesto Rajecké Teplice
22. September 2023
113/2023/PRI ZMLUVA O BEŽNOM ÚČTE
113/2023/PRI
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Rajecké Teplice
12. Október 2023
Darovacia zmluva
118/2023/PRI
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Mesto Rajecké Teplice
20. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 51/2007/2022/P
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 51/2007/2022/P
0,00 € Anna Knapcová Mesto Rajecké Teplice
20. Október 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 82/2007/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 82/2007/P
0,00 € Jozef Knapec Mesto Rajecké Teplice
28. November 2023
126/2023/PRI - Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu
126/2023/PRI
0,00 € Magna Energia a.s. Mesto Rajecké Teplice
30. November 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
127/2023/PRI
0,00 € ARBITAS s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
30. November 2023
128/2023/PRI ZMLUVA O POSKYTNUTÍ TECHNICKÉHO ZÁRIADENIA ARBIPOINT KIOSK
128/2023/PRI
0,00 € ARBITAS s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
12. December 2023
Zmluva o výpožičke č. 133/2023/KUL
133/2023/KUL
0,00 € Miestna akčná skupina Rajecká dolina, r.s.p. Mesto Rajecké Teplice
20. December 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 136/2023/PRI
136/2023/PRI
0,00 € Stredoslovenská distribučná a.s. Mesto Rajecké Teplice
8. Január 2024
Zmluva o bežnom účte
3/2024/PRI
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Rajecké Teplice
8. Január 2024
Zmluva o bežnom účtr
4/2024/PRI
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Rajecké Teplice
8. Január 2024
Zmluva o elektronických službách č. 2/2024/ PRI
2/2024/PRI
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Rajecké Teplice
9. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
6/2024/PRI
0,00 € Orange Slovensko a.s. Mesto Rajecké Teplice
9. Január 2024
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o nájme nebytových priestorov
7/2024/PRI
0,00 € Dáša Štefanatá Mesto Rajecké Teplice
29. Január 2024
Zmluva č. 2024002 - Dohoda o podmienkach splácania úveru
2024002
0,00 € Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie Mesto Rajecké Teplice
2. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 1/2024/P
1/2024/P
0,00 € Alena Procházková Mesto Rajecké Teplice