Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Február 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 70/2008/P zo dňa 10.11.2008
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 70/2008/P
0,00 € Jozef Knapec Mesto Rajecké Teplice
5. Február 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 71/2008/P zo dňa 10.11.2008
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 71/2008/P
0,00 € Jozef Knapec Mesto Rajecké Teplice
8. Február 2024
80/2008/2023/P
80/2008/2023/P
0,00 € Mária Chrachalová Mesto Rajecké Teplice
8. Február 2024
90/2008/2023/P
90/2008/2023/P
0,00 € Mária Chrachalová Mesto Rajecké Teplice
12. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 91/2008/2023/P
91/2008/2023/P
0,00 € Mária Chrachalová Mesto Rajecké Teplice
12. Február 2024
92/2008/2023/P
92/2008/2023/P
0,00 € Mária Chrachalová Mesto Rajecké Teplice
12. Február 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 113/2008/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 113/2008/P
0,00 € Jozef Knapec Mesto Rajecké Teplice
25. Január 2024
Nájomná zmluva č.02670/2023-PNZ -P40988/23.00
02670/2023-PNZ -P40988/23.00
0,07 € Slovenský pozemkový fond Mesto Rajecké Teplice
22. Júl 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
531/2022/OS/Mal
1,00 € Žilinský samosprávny kraj Mesto Rajecké Teplice
14. December 2023
134/2023/PRI Nájomná zmluva
134/2023/PRI
1,00 € Urbár, pozemkové spoločenstvo Poluvsie Mesto Rajecké Teplice
28. September 2023
Zamestnávateľská zmluva č. 114/2023/PRI
114/2023/PRI
2,00 € Stabilita d.d.s, a.s. Mesto Rajecké Teplice
6. Apríl 2022
Nájomná zmluva č.4/2022/RT
4/2022/RT
7,00 € Zuzana Kršková Mesto Rajecké Teplice
12. Máj 2022
Nájomná zmluva č.5/2022/RT
Nájomná zmluva č.5/2022/RT
7,00 € Mária Liová Mesto Rajecké Teplice
10. Júl 2022
Nájomná zmluva č.2/2022/P
2/2022/P
7,00 € Anna Kasmanová Mesto Rajecké Teplice
18. Október 2022
Nájomná zmluva
105/2022
7,00 € Miroslav Mihál Mesto Rajecké Teplice
13. Január 2023
Nájomná zmluva č.1/2023RT
1/2023RT
7,00 € Veronika Piteková Mesto Rajecké Teplice
20. Apríl 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 2/2023 RT
2/2023 RT
7,00 € Ivana Uríková Mesto Rajecké Teplice
23. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 3/2023/RT
3/2023/RT
7,00 € Alica Jančíková Mesto Rajecké Teplice
6. Júl 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 4/2023/RT
4/2023/RT
7,00 € Emília Svrčková Mesto Rajecké Teplice
25. Júl 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 5/2023/RT
5/2023/RT
7,00 € Peter Polesný Mesto Rajecké Teplice