Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 6/2008/2023/P
6/2008/2023/P
14,00 € Ján Kianica Mesto Rajecké Teplice
17. Máj 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 110/2007/P zo dňa 20.12.2007
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 110/2007/P
14,00 € Jozef Knapec Mesto Rajecké Teplice
27. Jún 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 35/2008/2023/RT
35/2008/2023/RT
14,00 € Emília Knapcová Mesto Rajecké Teplice
6. Júl 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 1/2023/P
1/2023/P
14,00 € Jarmila Jamečná Mesto Rajecké Teplice
3. August 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 36/2008/RT zo dňa 22.07.2008
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 36/2008/RT zo dňa 22.07.2008
14,00 € Marta Ščepková Mesto Rajecké Teplice
10. August 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 2/2023/P
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 2/2023/P
14,00 € Jozef Jankech Mesto Rajecké Teplice
19. September 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 35/2007/2022/RT
35/2007/2022/RT
14,00 € Mgr. Pavol Škorvánek Mesto Rajecké Teplice
17. Október 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 15/2008/RT zo dňa 24.01.2008
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 15/2008/RT
14,00 € Igor Kraicz Mesto Rajecké Teplice
17. Október 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 16/2008/RT zo dňa 24.01.2008
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 16/2008/RT zo dňa 24.01.2008
14,00 € Igor Kraicz Mesto Rajecké Teplice
20. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 50/2007/2022/P
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 50/2007/2022/P
14,00 € Anna Knapcová Mesto Rajecké Teplice
20. Október 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 53/2007/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 53/2007/P
14,00 € Martin Janura Mesto Rajecké Teplice
2. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 3/2023/P
3/2023/P
14,00 € Jana Vdovičíková Mesto Rajecké Teplice
2. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 4/2023/P
4/2023/P
14,00 € Peter Kianica Mesto Rajecké Teplice
2. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 5/2023/P
5/2023/P
14,00 € Ľubica Kianičková Mesto Rajecké Teplice
5. Február 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 62/2008/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 62/2008/P
14,00 € PaedDr. Anna Petríkková Mesto Rajecké Teplice
5. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 67/2008/2023/RT
67/2008/2023/RT
14,00 € Soňa Stoláriková Mesto Rajecké Teplice
8. Február 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 76/2007/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 76/2007/P
14,00 € Emília Ďurišová Mesto Rajecké Teplice
8. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 80/2007/P
Dodatok č. 1 k zmluve č. 80/2007/P
14,00 € Emília Ďurišová Mesto Rajecké Teplice
8. Február 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 84/2008/RT
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 84/2008/RT
14,00 € Juraj Zemko Mesto Rajecké Teplice
28. Február 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 6/2009/RT zo dňa 27.02.2009
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 6/2009/RT
14,00 € Bibiána Morgošová Mesto Rajecké Teplice