Centrálny register zmlúv

Obec Lukov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
Darovacia zmluva
KRHZ-PO-VO-282-007/2022
41 458,60 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Lukov
23. August 2023
Kúpna zmluva - Vybavenie jedálne a výdajne stravy
2023
27 090,24 € Ján Chovanec Obec Lukov
28. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DHT6-91-108
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lukov
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
3240853
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Lukov
4. Január 2024
Kúpna zmluva
001
2 346,00 € Obec Lukov Ing. Ivo Borecký a MUDr. Eugénia Pankuchová, rod. Borecká
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 3/2023
32023
1 200,00 € POVMART, s.r.o. Obec Lukov
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre pravoslávnu cirkev Lukov
0022023
500,00 € Obec Lukov Pravoslávna cirkev obec v Lukove
7. Október 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0775
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska /DEUS/ Obec Lukov
19. December 2022
Dodatok č.1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2023
0,00 € Fura s.r.o. Košice Obec Lukov
20. December 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
0,00 € Inštalatherm, s.r.o. Obec Lukov
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
1//2023
0,00 € Mgr. Zuzana Germanová - German services Obec Lukov
17. Február 2023
Príloha č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 23.06.2020
4
0,00 € Fúra, s. r. o. Obec Lukov
23. Február 2023
Zmluva o bežnom účte
5
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s. Obec Lukov
1. Marec 2023
Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb
6
0,00 € Alphaabet partner s. r. o. Obec Lukov
13. Apríl 2023
Zmluva o odchyte túlavých zvierat
2023/02
0,00 € Druhá šanca Bardejov Obec Lukov
19. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. 2/2023 – Vypracovanie projektovej dokumentácie – rozšírenie vodovodu
2/2023
0,00 € EnviProjekt s.r.o. Obec Lukov
4. Máj 2023
Zmluva č. 323 0842 o poskytnutí prostriedkov z DPO SR
323/0842
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Lukov
15. Máj 2023
Poistná zmluva PUPN č. 0800312712
0800312712
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Lukov
7. Jún 2023
Dohoda č. 23/34/054/1036 - Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
23/34/054/1036
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Lukov
7. Jún 2023
Dohoda č. 23/34/054/1195 - Podpora zamestnanosti
23/34/054/1195
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Lukov