Centrálny register zmlúv

Obec Belá nad Cirochou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Kúpna zmluva Bakšiová
Kúpna zmluva Bakšiová
750,00 € Veronika Bakšiová Obec Belá nad Cirochou
25. November 2022
Kúpno-predajná zmluva
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 25.11.2022
1 000,00 € Dominik Onderčin Obec Belá nad Cirochou
29. Máj 2023
Mandátna zmluva 01/2023
Mandátna zmluva 01/2023
1 400,00 € Ing. Katarína Ježová Obec Belá nad Cirochou
30. Marec 2023
Kúpna zmluva LV 3875
Kúpna zmluva LV 3875
2 490,00 € Margita Hudáková a spol. Obec Belá nad Cirochou
5. Marec 2024
Kúpna zmluva Demeter
Kúpna zmluva Demeter
2 726,48 € Pavel Demeter Obec Belá nad Cirochou
9. Marec 2024
Zmluva o spolupráci FUN AGENCY s.r.o.
Zmluva o spolupráci FUN AGENCY s.r.o.
3 750,00 € FUN AGENCY s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
13. Február 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu - FAJNO, s.r.o
3 800,00 € Fajno, s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
24. August 2023
Dodatok č. 1 ZoD č. 001/2023
Dodatok č. 1 ZoD č. 001/2023
4 789,56 € Rastislav Mucha RAMSTAV Obec Belá nad Cirochou
30. Marec 2023
Kúpna zmluva LV 970
Kúpna zmluva LV 970
5 839,00 € Vincent Čižmár Obec Belá nad Cirochou
6. Apríl 2023
Zmluva o dielo Vypracovanie ZaD č. 8 ÚPN obce Belá nad Cirochou
Zmluva o dielo
9 600,00 € URBA s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
20. Júl 2023
Kúpna zmluva 09/2023
Kúpna zmluva 09/2023
10 290,00 € Pavol Šimon, Richard Šimon, Jerguš Šimon Obec Belá nad Cirochou
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PORADENSKÝCH SLUŽIEB SPRO/2023/059 č. 020 2024
č. 0202024
10 800,00 € EUFC SK s. r. o. Obec Belá nad Cirochou
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí NFP - Riešenie migračných výziev
NFP - IROP-Z302091CYR8-91-108
18 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Belá nad Cirochou
12. December 2023
Kúpna zmluva Nákup úžitkového automobilu
Kúpna zmluva Motor-Car
27 103,20 € Motor-Car Prešov, s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
30. Marec 2023
Kúpna zmluva LV 3533
Kúpna zmluva LV 3533
29 775,00 € Marek Gnip Obec Belá nad Cirochou
28. November 2023
Dodatok č. 1 k ZoD 01/MAS/2023
Dodatok č. 1 k ZoD 01/MAS/2023
40 317,71 € REKOS spol. s r.o. Obec Belá nad Cirochou
14. September 2023
ZoD, Spracovanie projektovej dokumentácie Zariadenie pre Seniorov, Belá nad Cirochou
ZoD č. 01/VO2/2023
64 900,00 € Ing. Peter Berezňák - IPV Obec Belá nad Cirochou
25. Apríl 2023
Kúpna zmluva zo dňa 25.04.2023
Kúpna zmluva zo dňa 25.04.2023
67 402,00 € Milan Mika a Viera Miková Obec Belá nad Cirochou
20. Júl 2023
Zmluva o dielo, stavebné práce, Odstavné plocha, chodník pre peších
Zmluva o dielo 03/2023
76 188,84 € BUILDRAM spol. s r.o. Obec Belá nad Cirochou
25. November 2022
Kúpno-predajná zmluva, Predaj požiarneho vozidla
Kúpno-predajná zmluva
100 000,00 € Dominik Onderčín Obec Belá nad Cirochou