Centrálny register zmlúv

Obec Belá nad Cirochou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2023
Kúpna zmluva LV 970
Kúpna zmluva LV 970
5 839,00 € Vincent Čižmár Obec Belá nad Cirochou
2. Máj 2024
Kúpna zmluva Krivjanksý
Kúpna zmluva Krivjanksý
6 246,00 € Peter Krivjanksý Obec Belá nad Cirochou
25. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny HEX
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny HEX
9 000,00 € SEPTEMBER o.z Obec Belá nad Cirochou
6. Apríl 2023
Zmluva o dielo Vypracovanie ZaD č. 8 ÚPN obce Belá nad Cirochou
Zmluva o dielo
9 600,00 € URBA s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
20. Júl 2023
Kúpna zmluva 09/2023
Kúpna zmluva 09/2023
10 290,00 € Pavol Šimon, Richard Šimon, Jerguš Šimon Obec Belá nad Cirochou
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PORADENSKÝCH SLUŽIEB SPRO/2023/059 č. 020 2024
č. 0202024
10 800,00 € EUFC SK s. r. o. Obec Belá nad Cirochou
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí NFP - Riešenie migračných výziev
NFP - IROP-Z302091CYR8-91-108
18 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Belá nad Cirochou
12. December 2023
Kúpna zmluva Nákup úžitkového automobilu
Kúpna zmluva Motor-Car
27 103,20 € Motor-Car Prešov, s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
30. Marec 2023
Kúpna zmluva LV 3533
Kúpna zmluva LV 3533
29 775,00 € Marek Gnip Obec Belá nad Cirochou
28. November 2023
Dodatok č. 1 k ZoD 01/MAS/2023
Dodatok č. 1 k ZoD 01/MAS/2023
40 317,71 € REKOS spol. s r.o. Obec Belá nad Cirochou
14. September 2023
ZoD, Spracovanie projektovej dokumentácie Zariadenie pre Seniorov, Belá nad Cirochou
ZoD č. 01/VO2/2023
64 900,00 € Ing. Peter Berezňák - IPV Obec Belá nad Cirochou
25. Apríl 2023
Kúpna zmluva zo dňa 25.04.2023
Kúpna zmluva zo dňa 25.04.2023
67 402,00 € Milan Mika a Viera Miková Obec Belá nad Cirochou
20. Júl 2023
Zmluva o dielo, stavebné práce, Odstavné plocha, chodník pre peších
Zmluva o dielo 03/2023
76 188,84 € BUILDRAM spol. s r.o. Obec Belá nad Cirochou
25. November 2022
Kúpno-predajná zmluva, Predaj požiarneho vozidla
Kúpno-predajná zmluva
100 000,00 € Dominik Onderčín Obec Belá nad Cirochou
22. Máj 2023
Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác Chodník pre peších, Ul. drieňová a autobusové zastávky
ZoD-02/2023
109 388,61 € REKOS spol. s r.o. Obec Belá nad Cirochou
11. Apríl 2024
Zmluva o dielo 01/RE/2024
Zmluva o dielo 01/RE/2024
171 018,37 € REKOS spol. s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
23. Jún 2023
Zmluva o dielo Rekonštrukcia miestnych komunikácii, Belá nad Cirochou
Zmluva o dielo zo dňa 23.06.2023
211 198,00 € Rastislav Mucha RAMSTAV Obec Belá nad Cirochou
17. Júl 2023
Zmluva o dielo, stavebné práce, Športová infraštruktúra
Zmluva o dielo č. 03/2023
449 559,78 € PB bau, s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
16. Január 2023
Kúpna zmluva na dodávku tovaru Gastro vybavenie kuchyne
Kúpna zmluva 01/GST/2023
3 833 064,00 € Marek Gaľ GastroGal Obec Belá nad Cirochou
29. Jún 2022
Zmluva o dielo Obnova CZŠ, zateplenie
ZoD-02/2022
9 377 558,00 € EXA s.r.o. Obec Belá nad Cirochou