Centrálny register zmlúv

Obec Belá nad Cirochou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2023
Zmluva č. 323 0874 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Zmluva č. 323 0874
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Belá nad Cirochou
30. Máj 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. B18/ŠFRB/2023
Dohoda B18/ŠFRB/2023
0,00 € Veronika Štofirová Obec Belá nad Cirochou
1. Jún 2023
Zmluva o nájme HM-Gdovičinová
Zmluva o nájme HM 11/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Anna Gdovičinová
26. Jún 2023
Zmluva o dodávke elektriny č. 2240/2023
2240/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Belá nad Cirochou
29. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu č. B18/ŠFRB/2023
B18/ŠFRB/2023
0,00 € Dáša Čižmárová Obec Belá nad Cirochou
4. Júl 2023
Zmluva o nájme HM-Pavlisková
Zmluva o nájme HM 13/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Valéria Pavlisková
4. Júl 2023
Zmluva o nájme HM-Gnip
Zmluva o nájme HM 12/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Jozef Gnip
7. Júl 2023
Zmluva o nájme HM-Bednárová
Zmluva o nájme HM 14/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Božena Bednárová
20. Júl 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-11/2023
SSOD-11/2023
0,00 € Domink Buraľ Obec Belá nad Cirochou
26. Júl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena, elektroenergetické zariadenia
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1382/VSD/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Obec Belá nad Cirochou
26. Júl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena, elektroenergetické zariadenia
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1394/VSD/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Obec Belá nad Cirochou
2. August 2023
Zmluva o nájme bytu č. B15/ŠFRB/2023 zo dňa 01.08.2023
Zmluva č. B15/ŠFRB/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Pavol Hašuľ
8. August 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky B15ŠFRB2023
Dohoda B15/ŠFRB/2023
0,00 € Ing. Pavol Hašuľ Obec Belá nad Cirochou
16. August 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-13/2023
SSOD-13/2023
0,00 € Michal Fedič Obec Belá nad Cirochou
17. August 2023
Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce
Dohoda č. 44/2023/MPO
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Obec Belá nad Cirochou
21. August 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
0,00 € Občianske združenie Svet Pre Každého Obec Belá nad Cirochou
24. August 2023
Zmluva o nájme HM-Bartek
Zmluva o nájme HM 15/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Barbara Bartek
24. August 2023
Zmluva o nájme HM-Bocanová
Zmluva o nájme HM 16/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Daniela Bocanová
24. August 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-14/2023
SSOD-14/2023
0,00 € Frederik Svistun Obec Belá nad Cirochou
28. August 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky č. B14/ŠFRB/2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky č. B14/ŠFRB/2023
0,00 € Jana Karľová Obec Belá nad Cirochou