Centrálny register zmlúv

Obec Belá nad Cirochou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2022
skušobná zmluva
123456
0,00 € Dobraobec s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
5. Apríl 2022
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. C14/ŠFRB/2022 zo dňa 01.04.2022
C14/ŠFRB/2022
0,00 € Patrícia Kupicová Obec Belá nad Cirochou
28. Apríl 2022
ZMLUVA o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného domu v Belej nad Cirochou č. SSOD-01/2022
SSOD-01/2022
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Martina Reváková
29. Apríl 2022
Rámcová zmluva na odchyt psov do karanténnej stanice
Rámcová zmluva na odchyt psov do karanténnej stanice
0,00 € POMÁHAJ A CHRÁŇ o. z. r. s. p. Obec Belá nad Cirochou
3. Máj 2022
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie
ZoD
0,00 € Ing. Peter Berezňak - IPV Obec Belá nad Cirochou
12. Máj 2022
Zmluva č. 0837/VSD/2022
Zmluva č. 0837-VSD-2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Belá nad Cirochou
12. Máj 2022
Zmluva č. 322 0890
Zmluva č. 322 0890
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Belá nad Cirochou
19. Máj 2022
ZMLUVA o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného domu v Belej nad Cirochou č. SSOD-02/2022
SSOD-02/2022
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Henrieta Gnipová
26. Máj 2022
ZMLUVA o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného domu v Belej nad Cirochou č. SSOD-03/2022
SSOD-03/2022
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Michal Dobrocký
27. Máj 2022
Zmluva-Eltma
17/2022
0,00 € ELTMA, s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
1. Jún 2022
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-04/2022
SSOD-04/2022
0,00 € Dominik Ľonc Obec Belá nad Cirochou
3. Jún 2022
Zmluva o prevádzke nabíjacej stanice
ZoP_01
0,00 € Perun Elektromobility s.r.o. Michalovce Obec Belá nad Cirochou
9. Jún 2022
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-05/2022
SSOD-05/2022
0,00 € Klaudia Stankociová Obec Belá nad Cirochou
24. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 01/SH/2022
01/SH/2022
0,00 € S.H.Steel s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
30. Jún 2022
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného domu v Belej nad Cirochou č. SSOD-06/2022
Zmluva č. SSOD-06/2022
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Štefánia Gnipová
30. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu č. C22/ŠFRB/2022 zo dňa 30.06.2022
Zmluva č. C22/ŠFRB/2022
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Darina Bakajsová
30. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu č. C28/ŠFRB/2022 zo dňa 30.06.2022
Zmluva č. C28/ŠFRB/2022
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Michal Kepič
20. Júl 2022
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-07/2022
SSOD-07/2022
0,00 € Marek Diňa Obec Belá nad Cirochou
21. Júl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo o poskytovaní servisných služieb
Dodatok č. 2
0,00 € Bio-Nexus SK, s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
27. Júl 2022
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-08/2022
SSOD-08/2022
0,00 € Jakub Sejna Obec Belá nad Cirochou