Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2023
Kúpna zmluva
57/2023
780 000,00 € E.C.A., spol. s r.o., Komenského 3, 984 01 Lučenec Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: KZP-PO4-SC431-2021-68/BYB2
127/2022
554 655,02 € Ministerstvo životného prostredia, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
10. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/34
112/2022
407 575,44 € Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona o so
11/2023
303 384,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rozpočtový rok 2023
21/2023
303 384,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Kamjana, n.o., Komenského 151/18, 068 01 Medzilaborce
17. August 2022
Záväzné zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky
113/2022
203 759,26 € BAUMAN stavby, s.r.o., Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 1/2022
106/2022
200 000,00 € Kovostroj, a.s. Medzilaborce, Mierová 297/11, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt
243/2022
156 306,77 € Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. Marec 2023
Zmluva o dieolo č. 4905.3062005MZA
33/2023
136 767,60 € EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
12. Júl 2022
Kúpna zmluva 1/2022
100/2022
120 000,00 € AGRATECH, s. r. o., Mlynská 1347, 09301 Vranov nad Topľou Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
4. Máj 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. IROP-Z-302021J710-222-13 zo dňa 18.09.2019
68/2022
118 392,49 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizáci SR Mesto Medzilaborce
6. Apríl 2022
Záložná zmluva č. 700/157/2018
50/2022
106 938,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Medzilaborce
22. December 2022
Kúpna zmluva
2022/230
105 504,00 € MEDIXRAY, s.r.o., Hollého 23, 921 01 Piešťany Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č.1/2023
14/2023
105 504,00 € MEDIXRAY, s.r.o., Hollého 23, 921 01 Piešťany Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
24. Marec 2023
Zmluva o dielo
32/2023
100 697,44 € DREAL STAV, s.r.o., Andyho Warhola 195/28, 068 01 Medziaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného prostriedku na projekt: Rekonštrukcia Kamjana, n. o.
38/2023
95 000,00 € Miestna akčná skupina LABOREC, o.z., Krásny Brod 69, 068 01 Krásny Brod Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
12. Júl 2022
Kúpna zmluva 1/2022
101/2022
88 800,00 € Biuro Uslug Technicznych Krzysztof Nowicki, ul. J hr Potockeho 97, 38-423 Lezany, Poľská republika IČO : Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo dňa 02.02.2022
143/2022
75 000,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mestský športový klub SPARTAK Medzilaborce
30. Marec 2023
Zmluva o dielo „Výstavba fotovoltického zariadenia ZŠ Duchnovičova Medzilaborce“
44/2023
71 935,61 € IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o dielo
2022/226
70 041,20 € MIRSH, s.r.o., Ptičie 181, 067 41 Ptičie Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce