Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00096/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Alžbeta Balaszová, Jánskeho 2367/97/, 155 00 Praha 5
25. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00092/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Antón Gula, Brodského 1668, 149 00 Praha4 Chodov
26. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00097/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ružena Olachová, Zámočnícka 168/6, 068 01 Medzilaborce
29. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00099/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Iveta Hadilová, duk. hrdinov 271, 068 01 Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00104/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ján Gula, Dobrianskeho 67/31, 068 01 Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00102/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Renata Bajzová, Duk. hrdinov 265/3, 068 01 Medzilaborce
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00108/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ján Ferenc, Zámočnícka 186/6, 068 01 Medzilaborce
3. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00111/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Eva Pelechová, Májová 737/22, 068 01 Medzilaborce
3. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00112/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Viktória Šeptáková, kpt. Nálepku 436, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00146/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mikuláš Lazor, Valentovce 43, 067 01 Radvaň nad Laborcom
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00135/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Iveta Hadiová, Duk. hrdinov 270/13, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00141/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Pavol Lambert, Švabky 8, 180 00 Praha - Libeň
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00142/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Vasková, kpt. Nálepku 433/133, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00125/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Gabriela Suchá, Komenského 127/11, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00132/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Sergej Bochin, kpt. Nálepku 442/22, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00133/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Božena Olahová, Zámočnícka 942/29, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00124/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Stanislav Pokoželec, Berlínska 4, 040 13 Košice - Ťahanovce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00134/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Božena Olahová, Zámočnícka 942/29, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00123/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marián Savčák, Duk. hrdinov 281/35, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00024/2023
37,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michaela Dutkovská, Duchnovičova 473/3, 068 01 Medzilaborce