Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00003/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľubica Vargová, Budimír 154, 044 43 Budimír
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00006/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Mudráková, Dargovských hrdinov 9, 066 01 Humenné
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00014/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mgr. Dana Bubnárová, kpt. Nálepku 401/69, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00017/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Zuzana Bogricová, Májové 829/36, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00031/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Júlia Dimunová, Ševčenkova 935/49, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00032/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Peter Solej, Duchnovičova 584/118, 068 01 Medzilaborce
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00064/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ján Varchola, Mierová 673/38, 068 01 Medzilaborce
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00058/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Vladimír Lapišak, kpt. Nálepku 386/39, 068 01 Medzilaborce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00068/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Vladimír Baranko, Poľná 798, 068 01 Medzilaborce
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00110/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľubov Burcinová, Čabalovce 100, 067 17 Čabalovce
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00108/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anton Deák, gen. Svobodu 131, 068 01 Medzilaborce
24. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00117/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Tatiana Gburová, Václavského 363/18, 06801 Medzilaborce
25. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00128/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Kizivatová, Jiráskova 14/3, 080 05 Prešov - Solivar
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00010/2023
106,86 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Irena Radiková, Dargovských hrdinov 15, 066 01 Humenné
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00005/2023
106,11 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Husárová, Laborecká 242/12, 068 01 Medzilaborce
29. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb zberu, odvozu a zneškodnenia BRO
231/2022
105,60 € Technické služby mesta Svidník, Budovateľská 446/1, 089 01 Svidník Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00138/2023
102,01 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Iveta Galandová, Podhorská 1975/58, 069 01 Snina
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00122/2022
100,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Milka Halajčíková, Duchnovičova 599/148, 068 01 Medzilaborce
1. Marec 2024
Zmluva o nájme pozemku č. 2/2024
38/2024
100,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Sacca s.r.o., Strojárska 4265, 069 01 Snina
26. Apríl 2022
Zmluva č. 01/NPD539/2022 o nájme nebytových priestorov
64/2022
97,05 € EPeS – Europe Personnel Service, s.r.o. Mesto Medzilaborce