Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00075/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Dáša Holoničová, Duk. hrdinov 273/19, 068 01 Medzilaborce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00076/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Dáša Holoničová, Duk. hrdinov 273/19, 068 01 Medzilaborce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
0077/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Helena Capcarová, Pod úbočou 653/10, 068 01 Medzilaborce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00069/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Tatiana Zajacová, Okulka U2 14/24, 093 01 Vranov nad Topľou
18. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00078/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 06801 Medzilaborce Miroslav Sivý
28. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00087/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Rugrutová, Tolstého 468/5, 068 01 Medzilaborce
28. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00089/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ján Bombara, Duchnovičova 527/123, 068 01 Medzilaborce
28. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00086/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Masicová, Víťazovce /23, 06724 Lukačovce Pošta
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00094/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Pavol Jalč, gen. Svobodu 130/20, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00095/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Nataša Baňasová, Eur´pska tr. 7, 044 01 Košice
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00096/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Helena Hučková, kpt. Nálepku 441/20, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00097/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Gališinová, Popradova 256/8, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00098/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Vodilková, Pod úbočou 654/11, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00103/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Jana Šaková, SNP 2508/8, 066 01 Humenné
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00091/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Vasiľ Piso, Václavského 364/20, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00093/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Iveta Melničáková, Mierová 299, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00106/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Vladimír Falat, Pod Úbočou 652/9, 068 01 Medzilaborce
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00111/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Peter Zelinka, Májová 744/30, 068 01 Medzilaborce
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00113/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Emília Piruchová, gen. Svobodu 130/17, 068 01 Medzilaborce
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00109/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Peter Loziak, Švermova 193/20, 068 01 Medzilaborce