Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00044/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Bilasová, Cintorínska 657/2, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00045/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Miluša Gajdošová, Laborecká 229/3, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00046/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Nataša Hupková, Krosnianska 786/53, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00075/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Peter Cvengroš, Šípková 13746/4, 080 05 Prešov - Solivar
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00080/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Irena Bochinová, Duchnovičova 574/98, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00071/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Zuzana Bogricová, Májoová 829/36, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00070/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ivan Brecik, Štefánikova 4387/6, 058 01 Poprad
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00069/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Burdová, Zombova 23, 040 23Košice
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00068/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ján Čopan, Švermova 188/6, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00067/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Miroslav Džula, Májová 736/20, 068 01 Medzilaborce
22. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00083/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce MUDr. Alexander Pačuta, Budapeštianska 5, 040 13 Košice
22. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00084/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Agnesa Šalatová, Dobrianskeho 63/23, 068 01 Medzilaborce
22. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00085/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Margita Lazorčiková, Švermova 193/20, 068 01 Medzilaborce
22. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00086/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Gojdičová, Gorkého 471/4, 068 01 Medzilaborce
22. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00087/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Hrinková, Pod úbočou 645/2, 068 01 Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00106/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Milka Murinová, Komenského 659/15, 068 01 Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00107/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Žuková, Duk. hrdinov 279/29, 068 01 Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00101/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária LOazorčíková, Komenského 659/17, 06801 Medzilaborce
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00109/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Račková, kpt. Nálepku 437/10, 068 01 Medzilaborce
3. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00110/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Helena Prokopčákková, Borov 23,068 01 Medzilaborce