Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00065/2022
72,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Melánia Pišková, Komenského 126/9, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00147/2022
72,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Tatiana Opudová, Májová 744/28, 068 01 Medzilaborce
31. Júl 2023
Návrh zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
125/2023
66,28 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
30. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb ROZaNA
93/2023
64,00 € MK hlas, s.r.o., Bernolákova 5, 083 01 Sabinov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
21. September 2023
Kúpna zmluva č. 3/2023
152/2023
60,19 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Pavel Kosť, Bobkova 703/39, 198 00 Praha 9
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00057/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce PhMr. Tatiana Hrabcová, Ševčenkova 8, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00059/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce PhMr. Tatiana Hrabcová, Ševčenkova 8, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00062/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Kalňáková, kpt. Nálepku 381/29, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00063/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Antónia Klimeková, gen. Svobodu 132/21, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00064/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Kalňáková, kpt. Nálepku 381/29, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00055/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Bodárová, Duchnovičova 531/6, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00054/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Nasdežda Palivodová, Laborecká 229/, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00056/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Kováčová, Komenského 125/7, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00047/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Zubová, Komenského 123, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00049/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Salamonová, Fučíkova 199/7, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00050/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Klára Rimová, Duchnovičova 473, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00043/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Oľga Spišáková, Tolstého 468, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00044/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Bilasová, Cintorínska 657/2, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00045/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Miluša Gajdošová, Laborecká 229/3, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00046/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Nataša Hupková, Krosnianska 786/53, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov