Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00042/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Júlia Tinková, Májová 731/6, 068 01 Medzilaborce
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00066/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Peter Demeter, Duk. hrdinov 268/9, 068 01 Medzilaborce
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00057/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľudmila Postiháčová, Drábová 4, 040 23 Košice
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00081/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Senderáková, Duchnovičova 473, 068 01 Medzilaborce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00082/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Helena Regrutová, Komenského 125/7, 068 01 Medzilaborce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00070/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Peter Surmaj, Duchnovičova 527/123, 068 01 Medzilaborce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00079/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Nataša Macková, Komenského 123/3, 068 01 Medzilaborce
28. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00085/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ján Kubid, Školní 155, 541 01 Trutnov, ČR
28. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00088/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Macková, kpt. Nálepku 440/18, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00105/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jaroslav Svákus, Havaj 101, 090 23 Havaj
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00100/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Nataša Hačková, Májová 732/12, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00101/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Valerij Petrovaj, Ozerna 12, 540 58 Nikolajev, Ukrajina
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00102/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Dušan Kováč, Komenského 123, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00090/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Antón Gula, Brodského 1668, 149 00 Praha 4 Chodov
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00092/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Galajdová, Duk. hrdinov 280, 068 01 Medzilaborce
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00112/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Monika Demeterová, Duk. hrdiniov 268/9, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00038/2023
56,65 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Eva Gojdičová, kpt. Nálpeku 398, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00009/2023
53,94 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Miroslav Mjachký, Radvaň nad Lanorcom 85, 067 01 Radvaň nad Laborcom
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00004/2023
52,47 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Stanislav Koščo, Kalinov 514, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00043/2023
52,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Eva Ferencová, Zámočnícka 175/13, 068 01 Medzilaborce