Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00009/2023
53,94 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Miroslav Mjachký, Radvaň nad Lanorcom 85, 067 01 Radvaň nad Laborcom
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00004/2023
52,47 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Stanislav Koščo, Kalinov 514, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00043/2023
52,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Eva Ferencová, Zámočnícka 175/13, 068 01 Medzilaborce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00080/2023
50,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Senderáková, Duchnovičova 473, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00104/2023
50,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Bc. Vladimíra Šromovská, Pod úbočou 654/11, 068 01 Medzilaborce
3. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
0013/2022
48,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Želmíra Ivanovičová, Třebíčska 11, 066 01 Humenné
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00060/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Stanislav Tokár, Komenského 125/7, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00061/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Monika Olahová, Duk. hrdinov 267, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00048/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Nataša Grundzová, Duk. hrdinov 265/3, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00051/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Zubová, Komenského 123, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00066/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Andrej Mihalič, SNP 634/12, 068 01 Medzilaborce
22. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00082/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Andrej Lučkanič, Habura 26, 067 52 Habura
22. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00091/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Stanislav Protivňak, Tolstého 468/7, 068 01 Medzilaborce
25. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00096/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Alžbeta Balaszová, Jánskeho 2367/97/, 155 00 Praha 5
25. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00092/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Antón Gula, Brodského 1668, 149 00 Praha4 Chodov
26. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00097/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ružena Olachová, Zámočnícka 168/6, 068 01 Medzilaborce
29. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00099/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Iveta Hadilová, duk. hrdinov 271, 068 01 Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00104/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ján Gula, Dobrianskeho 67/31, 068 01 Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00102/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Renata Bajzová, Duk. hrdinov 265/3, 068 01 Medzilaborce
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00108/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ján Ferenc, Zámočnícka 186/6, 068 01 Medzilaborce