Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2022
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
192/2022
1 700,00 € Ing. Štefan Fabian, PhD., štatutárny auditor, Údenárska 15, 080 01 Prešov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
5. Máj 2023
Kúpna zmluva
78/2023
1 602,50 € MUDr. Beáta Hudáková, Sázavského 597/15, 075 01 Bardejov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Apríl 2022
Mandátna zmluva č. 6/2022
44/2022
1 560,00 € B & B PZS s.r.o. Mesto Medzilaborce
3. Október 2022
Zmluva č. 02/NPK151/2022 o nájme nebytových priestorov
142/2022
1 550,38 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce ŠVAHLA, s.r.o., Chotčanská 203/101, 091 01 Stropkov
28. Apríl 2023
Zmluva číslo 308/3/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
69/2023
1 200,00 € Bežecký klub Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-311-00214
172/2022
1 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
11. August 2023
Zmluva číslo 308/9/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
137/2023
1 000,00 € Laborecké občianske združenie – Nová alternatíva Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
14. September 2023
Zmluva číslo 308/10/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
147/2023
1 000,00 € Slovenský zväz včelárov - základná organizácia Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
18. September 2023
Zmluva číslo 308/11/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
151/2023
1 000,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Medzilaborce
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-311-00078
157/2023
1 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
3. Október 2022
Zmluva číslo 891/7/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2022
141/2022
900,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Medzilaborce
1. Júl 2022
Zmluva číslo 891/3/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2022
88/2022
800,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Bežecký klub Medzilaborce
17. Máj 2023
Zmluva číslo 308/5/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
87/2023
800,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jednota dôchodcov na Slovensku, miestna organizácia
17. Máj 2023
Zmluva číslo 308/4/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
88/2023
700,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jednota dôchodcov na Slovensku, okresná organizácia
2. August 2023
Zmluva č. 03/NPK152/2023 o nájme nebytových priestorov
129/2023
620,50 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce ENDOSURGERY, s.r.o., 066 01 Lackovce 208
12. Máj 2023
Zmluva č. 02/NPK152/2023 o nájme nebytových priestorov
85/2023
616,40 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce MUDr. Eva Turcmanovičová Beňová, 1. mája 22, 066 01 Humenné
2. Máj 2023
Kúpna zmluva
75/2023
590,00 € Jaroslav Petrovaj, 1. mája 1456/11, 066 01 Humenné Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
5. Máj 2023
Kúpna zmluva
79/2023
590,00 € Jozef Fecura, kpt. Nálepku 437/10, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
12. Máj 2022
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
70/2022
558,00 € Mgr. Anna Pitaková Mesto Medzilaborce
5. Január 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023
1/2023
547,80 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce STROJLAB, s.r.o., Čsl. armády 140, 068 01 Medzilaborce