Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2022
Zmluva o dielo
139/2022
120,00 € Edusteps, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. September 2022
Zmluva o dielo
138/2022
120,00 € Edusteps, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00089/2022
117,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jozef Hrisenko, Mierová 951/97, 068 01 Medzilaborce
27. Január 2023
Zmluva o refundácií osobných nákladov za vykonávanie ekonomickej a mzdovej agendy na rok 2023 ZoRON-002/2023
9/2023
115,62 € Obec Krásny Brod Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00076/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Helena Prejsová, Švermova 188/6, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00077/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jana Džulová, Komenského 125/7, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00078/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Renáta Hošalová, Partizánska Lupča 263, 032 15 Partizánska Lupča
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00079/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Peter Vladyka, Duchnovičova 531/6, 068 01 Medzilaborce
22. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00088/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jozef Jalč, Dobrianskeho 90/75, 068 01 Medzilaborce
22. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00090/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Štefan Dura, Duchnovičova 578/106, 068 01 Medzilaborce
25. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00094/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Emil Weichpart, Dobrianskeho 69/35, 068 01 Medzilaborce
25. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00093/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jozef Harbist, Mierová 729/73, 068 01 Medzilaborce
26. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00098/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Helena Varcholová, kpt. Nálepku 439, 068 01 Medzilaborce
29. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00100/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Michal Mikita, Partizánska 12, 080 01 Prešov
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00103/20223
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Černegová, Borov 102, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00143/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Helena Repčíková, Habura 145, 067 52 Habura
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00145/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Milan Blišák, gen. Svobodu 129/15, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00126/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ladislav Štim, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00150/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Elšiková, kpt. Nálepku 464/66 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00015/2023
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Viera Niežňanská, Vásclavského 365/22, 068 01 Medzilaborce