Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2017-12-12vs2 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
19/2023
414,00 € TOPSET Solution, s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o dielo
12/2023
400,00 € Adusteps, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
8. Január 2024
Zámenná zmluva č. 1/2024
1/2024
398,13 € Pavel Mihalič, SNP 621/33, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
10. August 2022
Zmluva o nájme pozemku
110/2022
396,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Slavomír Pirník, Borov 105, 068 01 Medzilaborce
17. Január 2023
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 01/NPM828/2013
256/2022
321,48 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jaroslav Bochin, Duchnovičova 532, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00026/2023
321,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Gajdošová, Bočná 4302/89, 82104 Bratislava Ružinov
9. September 2022
Zmluva č. 03/NPM828/2022 o nájme nebytových priestorov
119/2022
304,58 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jaroslav Bochin, Duchnovičova 532, 068 01 Medzilaborce
26. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí a využití finančného príspevku
57/2022
300,00 € SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien Mesto Medzilaborce
26. September 2022
Kúpna zmluva č. 1279/3150/2019
136/2022
300,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
16. Jún 2023
Zmluva číslo 308/7/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
104/2023
300,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Telovýchovná jednota „Sokol“
24. Január 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 05/NPM828/2012
8/2023
293,33 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Matúš Černega, A. Warhola 186/2, 068 01 Medzilaborce 068 01 Medzilaborce
18. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní komplexných služieb
116/2023
270,00 € BSC Line, s.r.o., Murgašova 880/8, 018 41 Dubnica nad Váhom Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
9. September 2022
Dodatok č. 1 Zmluvy o nájme hnuteľných vecí zo dňa 27.02.2019
118/2022
263,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce GITCARE, s.r.o., Alvinczyho 1707/22, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
29. September 2023
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
159/2023
263,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce ENDOSURGERY, s.r.o., 066 01 Lackovce 208
9. Apríl 2024
Zmluva o dielo
50/2024
245,00 € Eva Hesková, Kostolná 27, 922 41 Drahovce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00011/2023
214,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mgr. Adrián Michniewicz, Záhradná 15, 900 45 Malinovo
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00037/2023
214,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľubica Godarská, Lesná 885/5, 066 01 Humenné
25. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00127/2023
214,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Peter Geletka, Budapeštianska 24, 043 13 Košice
8. Júl 2022
Zmluva číslo 891/4/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2022
97/2022
200,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Turistický klub VERTEPY Medzilaborce
29. Január 2024
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
25/2024
198,00 € TOPSET Solution, s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce