Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00039/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Šarjaková, Duchnovičova 549/48, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00041/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Turok-Hetešová, Václavského 363/18, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00044/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Emília Vasilišinová, Duchnovičova 475, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00048/2023
86,91 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Gičová, Čsl. armády 147/21, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00052/2023
85,50 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Kačúrová, Duchnovičova 475/15, 068 01 Medzilaborce
8. November 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 01/NPM828/2014
176/2022
84,62 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Lenka Leukaničová, Gen. Svobodu 131/19, 068 01 Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00105/2022
80,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Danka Matejková, Bratislavská 1630/22, 040 11 Košice - Západ
30. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00118/2022
80,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Dana Petrušová, kpt. Nálepku 437/8, 068 01 Medzilaborce
20. Január 2023
Dodatok č.2 k Zmluve č. 01/NPD539/2015 o nájme nebytových priestorov
257/2022
75,02 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Milan Zálecký - MIZAL, Breznica 147, 091 01 Stropkov
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00053/2022
72,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Irena Dupaľová, Študentská 2046, 069 01 Snina
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00052/2022
72,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Milana Môciková, A. Hlinku 2317/30, 960 01 Zvolen
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00065/2022
72,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Melánia Pišková, Komenského 126/9, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00147/2022
72,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Tatiana Opudová, Májová 744/28, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00057/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce PhMr. Tatiana Hrabcová, Ševčenkova 8, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00059/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce PhMr. Tatiana Hrabcová, Ševčenkova 8, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00062/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Kalňáková, kpt. Nálepku 381/29, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00063/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Antónia Klimeková, gen. Svobodu 132/21, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00064/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Kalňáková, kpt. Nálepku 381/29, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00055/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Bodárová, Duchnovičova 531/6, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00054/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Nasdežda Palivodová, Laborecká 229/, 068 01 Medzilaborce